2011-03-04 16:07:14

Jonas Paulius II ir šv. Kazimieras


Iš Vadovicų kilusio popiežiaus gyvenimo paskutinioji data buvo mirties diena - 2005 m. balandžio 2 d. Tačiau nuo tada, kai per jo laidotuves kilo prašymai jį pripažinti šventuoju, į Karolio Vojtylos biografiją įsirašė naujų datų: nuo 2007 m. balandžio 2 d. jis yra Dievo tarnas, nuo 2009 m. gruodžio 19 d. jis – Garbingasis. Netrukus įsirašys dar viena data – gegužės 1-oji, beatifikacijos diena. Tą dieną visas pasaulis minės, jog Bažnyčia Karolį Vojtylą-Joną Paulių II ypatingai pagerbė suteikdama palaimintojo vardą, o katalikai ir visi kiti krikščionys žinos, jog gegužės 1-ąją laimėjo naują užtarėją Danguje.

Apie šį popiežių išleista daugybė knygų, sukurta daug filmų, net pora animacinių, kurių pavadinimų sąrašas, tarsi maldų litanija, mini nepaprastą jo asmens išskirtinumą. Štai kelių filmų pavadinimai:

„Jonas Paulius II: Šventojo Tėvo žingsniai“
„Jonas Paulius II: Pasaulio piligrimas“
„Jonas Paulius II: Tiltų tiesėjęs“
„Karolis Vojtyla: istorijos popiežius“
„Jonas Paulius II: taikos ambasadorius“
„Jonas Paulius II: Kelionės ir emocijos“
„Jonas Paulius II: Karolio Vojtylos istorija“
„Jonas Paulius II: gyvenimas ir pontifikatas“
„Jonas Paulius II: Apaštalo metas“
„Jonas Paulius II: Pasaulio vyskupas“
„Nebijokite: Jono Pauliaus II gyvenimas“
„Jonas Paulius II: žmonių popiežius“
„Jonas Paulius II: istoriją kūręs žmogus“
„Jonas Paulius II: Taikos liudytojas“
„Jonas Paulius II: Tylos ir kančios popiežius“
„Jonas Paulius II: Karolis didysis“
„Jonas Paulius II: Pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę“
„Jonas Paulius II: pasaulį pakeitęs žmogus“

Savo pirmąją encikliką „Redemptor Hominis“ (Žmogaus Atpirkėjas) Jonas Paulius II susiejo su šv. Kazimieru, programinį pontifikato dokumentą pasirašydamas būtent karalaičio Kazimiero liturginės šventės dieną 1979 m. kovo 4-ąją. Vėliau pontifikate Jonas Paulius II nekartą minėjo savo dvasiniam gyvenimui ypač svarbų šv. Kazimiero pavyzdį, ypač jam brangų šventojo pamaldumą į Mariją. Kartą, minėdamas lietuvių pamaldumą į Mariją, Garbingasis Jonas Paulius II šv. Kazimierą pavadino „didžiu“. Tai buvo 1987 metais. Popiežius Jonas Paulius II. Pasiklausykime: RealAudioMP3

„Nuoširdus pamaldumas į Dievo Motina visada buvo jūsų tautos krikščioniškojo gyvenimo širdis. Didis šventasis Kazimieras pasižymėjo ypatingai giliu pamaldumu į Švenčiausiąją Mergelę, panašiai kaip ir Jurgis Matulaitis. Meilės ryšys, jungiantis lietuvių tautą su Atpirkėjo Motina Marija nėra vien tik tvirto tikėjimo ir dvasinės stiprybės žavinga išraiška. Tai drauge yra ir visos tautos įsipareigojimas, jos pasiaukojimo Dievo Motinai ir pasitikėjimo jos globa aktas, jai pavedant savo kraštą ir savo tautą, einančią į pažangą istorijos keliais.
[...]
Baigdamas noriu užtikrinti, kad mano širdyje it maldoje jūs užimate ypatingą vietą. Perduokite mano sveikinimus visiems, kurie yra jums brangūs, ir pasakykite, kad Popiežius visada yra su jais“.








All the contents on this site are copyrighted ©.