2011-02-28 17:38:00

„Nem lehet két urat szolgálni: Istent és a gazdagságot” – a Szentatya vasárnapi Úrangyala imádsága


XVI. Benedek pápa február 27-én, vasárnap dolgozószobája ablakából a Szent Péter térre összegyűlt híveknek a napi liturgia szövegét magyarázva felidézte a Szentírás egyik mélyen megérintő részletét. Mint mondta: a Szentlélek adományaként Izajás próféta tollából születtek meg ezek a szavak, aki a szerencsétlenségektől sújtott Jeruzsálemhez intézett vigasztalást: „De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad” (Iz 49,15).

A vasárnapi evangéliumi részlet mondandóját tükrözik e szavak – magyarázta a pápa. Máté evangéliumának részlete is az Isten nélkülözhetetlen szeretetében való bizalomra hív: Jézus arra buzdítja tanítványait, hogy higgyenek az isteni Gondviselésben, amely táplálja az ég madarait és öltözteti a mező virágait. „Ő tudja mire van szükségetek” (vö. Mt 6,24-34). A Mester ezt mondja nekik: „Ne nyugtalankodjatok tehát és ne kérdezzétek: mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk? Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van” (Mt 6,31-33).

A nyomorban élő embertársainkat nézve Jézus szavai nem tűnnek realisztikusnak, sőt kitérő válaszként is értelmezhető – állapította meg a Szentatya. Valójában azonban az Úr azt próbálja értésünkre adni, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni: Istennek és a gazdagságnak. Aki hisz Istenben, az első helyre teszi Országának, akaratának keresését. Mindez pedig ellentétben áll a fatalizmussal vagy a jámbor irenizmussal. A Gondviselésben való hit nem ment fel a méltóságteljes életért való küzdelemtől, viszont megszabadít a tárgyak iránti vágytól és a holnaptól való félelemtől – mondta a zarándokoknak XVI. Benedek.

Jézus tanítását hivatásunktól függően különböző módon lehet megvalósítani: egy ferences szerzetes radikálisabb módon követi szavait, míg egy családapa figyelembe veszi felesége és gyermekei szükségleteit. Mégis, a keresztény ember minden esetben megkülönböztethető az égi Atya iránti bizalma alapján, úgy, mint Jézus is. Ő megmutatta nekünk, hogyan kell a földön járva élni mindig segítve embertársainkat és ugyanakkor szívünkkel az Égre figyelni, amelyet Isten kegyelme áraszt el.

A Szentatya a vasárnapi evangéliumi részlet által arra hívta a zarándokokat, hogy imádkozzanak Szűz Máriához, az isteni Gondviselés anyjához: bízzuk rá életünket, az egyházat és a történelem eseményeit. XVI. Benedek az Ő közbenjárását kérte ahhoz, hogy mindannyian egyszerűbb és mértékletesebb életmód szerint éljünk a mindennapi tevékenységeink során, tiszteljük a teremtett világot, amelyet Isten a gondjainkra bízott.

XVI. Benedek ezt követően elimádkozta a Szent Péter téren lévő hívekkel az Úrangyalát, majd különböző nyelveken szólt a zarándokokhoz, így franciául, angolul, németül, spanyol, lengyelül és olaszul.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.