2011-02-26 16:29:58

„II. János Pál életszentségének titka és lényege” – interjú Slawomir Oder prelátussal


Világszerte megsokszorozódnak azok az egyházi és kulturális események, amelyek II. János Pál május elsején esedékes boldoggá avatására készítik fel a világ közvéleményét. Február 25-én, pénteken délután a római Regina Apostolorum Pápai Egyetemen Slawomir Oder prelátus, a boldoggá avatási eljárás posztulátora tartott előadást „II. János Pál életszentségének titka és lényege” címmel. A találkozót a leendő boldog írásait összegyűjtő „II. János Pál Tanulmányi Központ” szervezte.

A prelátus rádiónknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy az eljárás számára fontos spirituális élményt jelent, amely egész életét megváltoztatta. Nagy megelégedés és öröm tölti el az Úr előtt, hogy hozzá tudott járulni a boldoggá avatás nagy eseményének megvalósulásához.
Kiemelte II. János Pál spiritualitását, annak mélységét, amely különösen nagy hatást gyakorolt rá.

A pápa „Isten embere”, az „ima embere” volt. Az eljárás során Oder prelátus számos személlyel találkozott, meghallgatta tanúságtételüket. Ezekből kiderült, hogy Istennek ez az embere, aki nagy misztikus volt, rendkívül közel áll sok-sok ember életéhez. Belépett szívünkbe, családjainkba, és ott is maradt. Az a szeretet, amely a posztulációhoz folyamatosan beérkező tanúságtételekből árad, azt bizonyítja, hogy Wojtyła pápa ma is élő személy, aki jelen van szívünkben, érzéseinkben.

A boldoggá avatási eljárás kezdetétől fogva, nyomban II. János Pál halála után, imacsoportok jöttek létre a világ számos részén. Ma jelen vannak minden földrészen és nevüket a posztuláció honlapja is feltünteti. Olyan valóságok, amelyek spontán spirituális mozgalmakként születtek, vagy közös imára összegyűlő családok, baráti körök.

Slawomir Oder prelátus rádiónknak adott interjújában hozzátette: alapvetően két dimenzió jellemzi II. János Pál alakját, mint ahogy ez a boldoggá avatási eljárásból is kiderül. Egyrészt az ima embere volt, másrészt Krisztus misszionáriusa. A krisztusi szeretet arra késztette, hogy elvigye az Urat a világ minden részébe. A két aspektust pedig a pápa Krisztus iránti szeretete kapcsolja egybe. Szerette az Urat, mert érezte, hogy az Úr nagyon szereti őt. Erre a szeretetre válaszolt buzgó spirituális életével, szíve nyitottságával az egész világ felé.

Arra a kérdésre, hogy milyen gyümölcsöket terem majd a május elsején bekövetkező boldoggá avatás, Slawomir Oder prelátus így válaszolt:

„Az eljárás éveiben határozottan éreztem, hogy az ügyet valójában az Úr intézi: Ő az, aki megszabja az időt, ő cselekszik gyakran meglepő, csodálatra méltó módon. Meg vagyok tehát győződve arról, hogy az Úr, II. János Pál üzenetének jósága révén sok személy szívében elhintheti a spirituális élet magvait. Remélhetőleg reményt ébreszt, azt a megújult reményt, amelyről II. János Pál tanúságot tett. Ezt a reményt nem a világ adja, hanem pusztán az Úrral, a Krisztussal való barátságból fakadhat” – nyilatkozta rádiónknak Slawomir Oder lengyel prelátus, II. János Pál pápa boldoggá avatási eljárásának posztulátora.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.