2011-02-22 16:46:44

A bíborosi kollégium új protodiakónusa Jean-Louis Tauran francia bíboros


A protodiakónus bíboros sajátságos feladattal és előjoggal rendelkezik a bíborosi kollégiumon belül: még pedig ő az, aki a Szent Péter bazilika központi loggiájáról ünnepélyesen hírül adja a világnak az új pápa megválasztását és nevét a jól ismert latin formulával: Habemus papam. Ezt a feladat mostantól kezdve Jean-Louis Tauran bíboros látja el. A Szentatya ugyanis hétfőn a következő szentté avatásokra tartott rendes konzisztóriumon jelentette be az új protodiakónus nevét.

A Szentszék mellett működő 68 éves francia bíboros az olasz Agostino Cacciavillan bíboros utóda lett, aki a kanonikus 10 év letelte után a diakónusi rendből átlépett a papi rendbe. Cacciavillan bíborossal másik öt bíboros került a papi rendbe, köztük a jezsuita Roberto Tucci, a Vatikáni Rádió korábbi főigazgatója. Az átlépések következtében Tauran bíboros lett a protodiakónus, azaz a kinevezés szerinti legidősebb bíboros ebben a kategóriában. A bíborosok ugyanis ősi hagyományt követve három rendet alkotnak: a diakónusi, a papi és a püspöki rendet.

A protodiakónus bíboros további feladatai között szerepel, hogy mindig a pápa mellett áll az Áldások Loggiáján az ünnepélyes Urbi et Orbi áldások alkalmával, továbbá pl. Szent Péter és Pál ünnepén, június 29-én ő helyezi el a palliumot az új metropolita érsekek vállán.

Az utóbbi időben protodiakónus bíboros volt Pericle Felici, aki 1978-ban rövid idő eltelte alatt két pápa, I. János Pál és II. János Pál megválasztását közölte. 2005-ben pedig a chilei Jorge Arturo Medina Estevez bíboros volt az, aki hírül adta a világnak a jelenlegi pápa, XVI. Benedek Péter székébe történt megválasztását.

Jean-Louis Tauran bíboros 1943. április 5-én született Bordeaux-ban. Hosszú szentszéki diplomáciai szolgálat áll mögötte, amennyiben az államokkal való kapcsolatok titkárságán volt előbb helyettes, majd teljes körű titkár. Néhány éven át a Vatikáni Könyv- és Levéltár vezetője volt, 2007 óta pedig a Vallások közötti Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke. Jóllehet egészségi állapota nem a legjobb fáradtságot nem ismerve szolgálja a közel-keleti keresztények ügyét a vallások közötti dialógus előbbre vitelén keresztül és számos más diplomáciai kezdeményezés főszereplőjeként.

(ik)
All the contents on this site are copyrighted ©.