2011-02-21 17:11:53

Októberben három új szenttel gazdagodik a világegyház


Február 21-én, hétfőn déli 12 órakor XVI. Benedek pápa rendes nyilvános konzisztóriumot tartott az Apostoli Palotában a következő három boldog szentté avatását illetően:

Boldog Guido Maria Conforti (1865-1931) pármai érsek, a Xavéri Szent Ferenc misszionárius kongregáció alapítója, Boldog Luigi Guanella (1842-1915) olasz pap, a Szeretet Szolgálói és a Gondviselés Szűzanyjának Leányai Intézet alapítója, valamint Boldog Bonifacia Rodríguez de Castro (1837-1905) spanyol szerzetesnő, a Szent József Szolgálóleányai kongregáció alapítónője. A XIX. és a XX. században élt három leendő szent a szeretet és a missziós lelkület példaképe volt.

A napközi imaóra alkalmával a bíborosok a Szentatya vezetésével a 70. zsoltárt imádkozták el, amely az Úrba helyezett reményről szól, és jól kifejezi mindhárom boldog Istenbe helyezett rendíthetetlen bizalmát.

A konzisztóriumon a pápa kihirdette, hogy a három boldogot 2011. október 23-án, vasárnap iktatják a szentek közé.

Boldog Bonifacia spanyol rendalapítónő 1837-ben született Salamancában, egyszerű kézműves családban. Munkásnők számára hozta létre a Szent József Szolgálóleányai kongregációt. Az akkori fogalmak szerint merész tervet ellenezte az egyházmegye papsága. Nővértársai is megvetették a rendalapítónőt, aki nem válaszolt a sértésekre, hanem Jézusra bízta magát. Csak 1905-ben bekövetkezett halála után derült fény a rágalmak alaptalanságára.

Boldog Luigi Guanella olasz pap az 1800-as évek második felében kezdte meg tevékenységét a rászorulók és fogyatékkal élők körében. Mario Carrera atya, az eljárás posztulátora rádiónknak adott interjújában méltatta az Olaszországban rendkívül népszerű leendő szent alakját. Nemcsak azért volt kiemelkedő személyiség, mert két kongregációt alapított, hanem azért is, mert a lehetőségekhez képest választ adott a szenvedő emberiség segélykéréseire. Valóban megtestesítette az Irgalmas Szamaritánust. VI. Pál pápa, amikor 1964-ben a boldogok sorába iktatta, hangsúlyozta: nem mi cselekszünk, hanem Isten. Mi pedig irgalmas jóságának eszközei vagyunk a szegények és a szenvedők szolgálatában. Legfontosabb üzenete napjaink számára az, hogy az oktatás, a nevelés a szíveken keresztül jut el az emberekhez, egyébként tiszavirág életűek.

Boldog Guido Maria Conforti alakjáról Rino Benzoni atya, a Xavéri Szent Ferenc misszionáriusainak legfőbb elöljárója nyilatkozott rádiónknak. „Szeretnénk, ha ez a szentté avatás hozzájárulna ahhoz, hogy kongregációnk növekedjen az életszentségben és a missziós küldetésben, mind az olasz helyi egyház, mind az egyetemes egyház pedig ismét fedezze fel evangelizáló küldetését”. A II. vatikáni zsinat is azt tanítja: egy püspököt nem pusztán saját egyházmegyéje, hanem az egész egyház szolgálatára szentelnek fel. Időszerűsége életszentségében van. Mint ahogy II. János Pál hangoztatta: ahhoz, hogy valaki misszionárius legyen, szentnek kell lennie – emlékeztetett rá P. Benzoni, a Xavéri Szent Ferenc misszionáriusok legfőbb elöljárója.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.