2011-02-21 12:49:49

Május 1-jén a „Comunione e Liberazione” mozgalom tagjai jelen lesznek II. János Pál boldoggá avatásán Rómában


A neves esemény közeledtével Julián Carrón atya, az egyházi mozgalom elnöke levéllel fordult a testvériség tagjaihoz, amelyben arra buzdítja őket, hogy vegyenek részt II. János Pál boldoggá avatásán. A szertartás miatt az április 29-e és május 1-je közötti időszakra tervezett éves lelkigyakorlat április 30-án este véget ér, hogy a résztvevők el tudjanak jutni Rómába az éjszaka folyamán. Ezáltal a „Comunione e Liberazione” mozgalom tagjai csatlakozhatnak a pápához és az egyházhoz köszönetet mondva Istennek, hogy Krisztusnak egy ilyen hiteles tanúságtevőjét adta nekünk. „Ha valaki nagy elismeréssel tartozik II. János Pálnak, akkor azok mi vagyunk” – írja Carrón atya.

Mindenki tudatában van pápasága fontosságának az egyház és az emberiség életében. Egy különösen nehéz pillanatban hatalmas elszántsággal mindenkinek megmutatta, hogy mit jelent kereszténynek lenni ma. Felkínálta az embereknek a hit érveit és fáradhatatlanul előmozdította a II. Vatikáni Zsinat által elindított megújulás csíráit anélkül, hogy engedett volna a zsinat bármiféle részleges értelmezésének, amely valamilyen formában csökkenteni kívánta volna annak jelentőségét. A békéhez és az emberek közötti együttéléshez való hozzájárulása azt mutatja, hogy mennyire döntő a közjó érdekében a minden dimenziójában teljességgel megélt hit.

Tudjuk, hogy pápai szolgálata kezdetétől fogva milyen szoros kötődés fűzte II. János Pált Giussani atyához és a „Comunione e Liberazione” mozgalomhoz – hangsúlyozza levelében Carrón atya. Értékes tanításával számos alkalommal hozzájárult, hogy megértsük és elmélyítsük a mozgalom karizmáját. A „Szentlélek tavaszának” nevezte a „Comunione e Liberazione” és a többi lelkiségi mozgalmat, mivel az egyház karizmatikus és intézményi dimenziója egyaránt alapvetően fontos. Megható levelekkel fordult Giussani atyához, a mozgalom alapítójához élete utolsó éveiben is, amelyeket a betegség próbatételei jellemeztek.

Május elsején a mozgalom tagjai XVI. Benedek köré kívánnak gyűlni, aki előrelátóan úgy döntött, hogy az egész világ elé állítja II. János Pált, mint példát felmutatva, mivé teheti Krisztus az embert, aki rábízza magát. Carrón atya, a „Comunione e Liberazione” mozgalom vezetője levele végén Giussani atyához és a leendő új boldoghoz II. János Pálhoz fordul, hogy kísérjék a Mennyből Péterhez való hűségüket. Máriától azt kéri, hogy segítse a híveket az életszentség megvalósításában.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.