2011-02-21 12:50:29

A II. vatikáni zsinat a harmadik évezred iránytűje – P. Dariusz Kowalczyk jezsuita sorozata
15. rész: Dignitatis humanae – Nyilatkozat a vallásszabadságról


A „Szükséget Szenvedő Egyház” nemzetközi katolikus segélyszerv közelmúltban közzétett felmérése szerint az emberiség 70%-a olyan országokban él, amelyekben korlátozott a vallásszabadság és a hit miatti üldöztetések soha nem szűntek meg. A jelentés szerint az utóbbi években a vallási türelmetlenség 100 áldozata közül 75-en keresztények. Nem ritkán napjainkban is az az ára, ha valaki megvallja a Jézus Krisztusba vetett hitét, hogy bebörtönzik, kínozzák vagy megölik. Mint ahogy XVI. Benedek mondta Londonban, gyakran előfordul, hogy a keresztényeket jelentéktelennek tekintik, nevetségessé teszik vagy kigúnyolják.

Ebben a helyzetben érdemes újból elolvasni a vallásszabadságról szóló zsinati nyilatkozatot, amely kijelenti: „az emberi személynek joga van a vallásszabadsághoz (…) Ezt a társadalom jogrendjében úgy kell elismerni, hogy polgári joggá váljon” (2. pont). Sajnos nem minden politikus törekszik a valódi, nem pusztán szavakban kinyilatkoztatott vallásszabadság előmozdítására.
A vallásszabadságot kétféle módon kell értelmezni: egyrészt „szabadság valamitől”, másrészt „szabadság valamire”. A zsinat ugyanis rámutat: „a vallás tekintetében senki se legyen kénytelen lelkiismerete ellen cselekedni, s ne is akadályozzák abban, hogy (…) lelkiismerete szerint cselekedjék” (2. pont).

A vallásszabadság ugyanakkor nem korlátozódhat pusztán a magánéletre, mivel „az ember társas természete igényli, hogy belső vallási aktusait külsőleg kifejezze (…) és vallását közösségi formában vallja meg” (3. pont).

A vallásszabadság társadalmi dimenziója többek között a következőket jelenti: jog arra, hogy hitünket tanítsuk, és nyilvánosan tanúságot tegyünk róla, hogy kinevezzük vallási képviselőinket, hogy kapcsolatban álljunk a más országokban élő vallási vezetőkkel és közösségekkel, hogy istentiszteleti helyeket építsünk. Ma az egyháznak választ kell adnia számos olyan helyzetre, amelyben ezeket a jogokat megsértik – mutat rá zsinati sorozatának a vallásszabadságról szóló előadásában P. Kowalczyk lengyel jezsuita dogmatika professzor.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.