2011-02-19 11:13:10

Đệ trình Niên giám 2011 của Tòa Thánh lên Đức Thánh Cha


VATICAN. Sáng ngày 19-2-2011, Niên Giám mới 2011 của Tòa Thánh đã được ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên ĐTC Biển Đức 16.

Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Đức TGM Fernando Filoni, Phụ tá quốc vụ khanh, Đức Ông Vittorio Formenti, Đặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác, đặc biệt là Cha Pietro Migliasso, SDB, và các cha dòng Don Bosco phụ trách Nhà in Vatican là cơ quan ấn hành cuốn Niên giám này.

ĐTC đặc biệt chú ý đến những dữ kiện được trình bày và ngài nhiệt liệt cám ơn tất cả những người đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn Niên Giám Tòa Thánh.

Theo Niên Giám mới, trong năm 2010 vừa qua, ĐTC đã thành lập thêm 10 giáo phận, 2 địa phận đại diện Tông Tòa, nâng tổng số các đơn vị hành chánh của Giáo Hội Công Giáo hiện nay là 2.956, hầu hết là các giáo phận chính tòa. Số GM trên thế giới là 5.065 vị, tức là tăng thêm 63 vị (1,3%) so với con số được công bố năm ngoái.

Số tín hữu Công Giáo tính đến năm 2009 là 1 tỷ 181 triệu người, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm 2008 trước đó (1,3%). Gần một nửa tín hữu Công Giáo, tức là 49,4% sinh sống tại Mỹ châu, 10,7% sống tại Á châu.

Sau một thời gian suy giảm, số linh mục trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng kể từ năm 2000. Theo thông kê mới nhất, Giáo hội Công Giáo hiện có 410.593 linh mục trong năm 2009, tức là thêm 0,34% so với năm trước đó. Trong vòng 10 năm qua, số linh mục tăng thêm 5.415 vị, tức là tăng thêm 1,34%. Tuy nhiên, sự gia tăng này chỉ diễn ra tại Á và Phi châu, và giảm tại các đại lục khác. Ngoài ra, từ năm 2008 đến 2009, số linh mục dòng giảm 0,08% và số linh mục triều tăng 0,56%.

Số phó tế vĩnh viễn trong Giáo Hội liên tục gia tăng và lên tới 38.155 thầy trong năm 2009, tức là tăng thêm 952 thầy, tương đương với 2,5%, so với năm 2008 trước đó.

Năm 2009, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội là 117.978 thầy, tăng thêm 954 thầy, tức là tăng 0,82% so với năm trước đó.

Số nữ tu trong toàn Giáo Hội tiếp tục giảm sút. Năm 2009 chỉ còn 729 ngàn 371 chị, tức là giảm gần 9.700 chị (9697) so với tình trạng năm 2008. Vì thế cuộc khủng hoảng ơn gọi nơi các nữ tu trong Giáo Hội nói chung vẫn kéo dài, mặc dù số nữ tu gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Cuốn Niên giám của Tòa Thánh dầy lối 2350 trang và được bán với giá 70 Euro (SD 19-2-2011).

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.