2011-02-18 16:30:28

„A béke az igazságosság gyümölcse” - Erdő Péter bíboros köszöntő beszéde Belgrádban


Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) közös bizottsága csütörtöktől vasárnapig a szerb fővárosban tartja éves találkozóját, amelynek központi témája: „Nemzeti önazonosság és európai integráció”. Február 18-án délelőtt Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke nyitotta meg beszédével a találkozót. Mindenekelőtt köszöntötte a vendéglátó Stanislav Hočevár belgrádi érseket, Emmanuel franciaországi ortodox metropolitát, a KEK elnökét, valamint Christopher Hill guildfordi anglikán püspököt és Cordelia Kopsch egyházfőtanácsost, a Hessen-Nassaui Protestáns Egyház képviselőjét, akik a KEK elnökhelyettesei.

A történelemnek olyan pillanatában élünk, amelyben valóban nagyon sürgető feladatot jelent a keresztény egyházak közötti tanácskozás, elmélkedés és ökumenikus ima – mondta beszédében Erdő Péter bíboros, majd a béke témájához fűzte gondolatait. Idézte Krisztus szavait Szent János evangéliumából, miszerint „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja” (Jn 14,27). Az Úr szavai arra utalnak, hogy a békét többféle módon lehet értelmezni.

A világ visszaélhet a béke fogalmával, mint ahogy ez történt a vasfüggöny országaiban, ahol az ún. békemozgalmak a papság megosztására törekedtek és a kommunista párt céljai szerint akarták manipulálni az egyházat. Ébren kell lennünk ma is, hogy meg tudjuk különböztetni a szavakat a különböző érdekcsoportok, pártok vagy mozgalmak valódi céljaitól.

A béke szó általában a háború hiányát jelöli, vagyis azt, hogy nincs folyamatban fegyveres konfliktus. A valódi béke azonban ennél sokkal többet jelent. Lehet-e békéről beszélni, amikor a világ számos részén nemzetiségük vagy vallásuk miatt személyeket diszkriminálnak, amikor egyes országokban a keresztényeket megfosztják vallásszabadságuktól, fizikai létükben fenyegetik, sőt üldözik őket?

A béke továbbá sokak számára passzív toleranciát jelent, vagyis egyfajta hallgatólagos megegyezést, hogy kölcsönösen „békén hagyjuk” egymást, mindaddig, amíg tiszteletben tartják az egyének jogait. Ennek a felszínes toleranciának az elégtelensége azonban nyilvánvalóvá válik, amikor a többség jogaival szembenálló kisebbség jogi küzdelmet indít, és arra készteti a többséget, hogy mondjon le jogairól és kulturális hagyományairól.

Az Úr békéje ezzel szemben az Istenről és az emberről szóló igazságon alapul.

Arra hív bennünket, hogy fedezzük fel az identitás és a szeretetközösség különböző formáinak szépségét és gazdagságát.

Ez azt jelenti, hogy elismerjük a különbözőség kulcsfontosságú jelentőségét. Az egyenlőség nem jelent egyformaságot – fejtette ki Erdő Péter bíboros, majd hozzátette: ismerjük el és tartsuk tiszteletben a nemzetek, mint nyelvi, történelmi, kulturális, vallási közösségek értékét. A béke minden bizonnyal ökumenikus dimenzióval is rendelkezik. A közelmúlt gazdasági válsága megmutatta, hogy a nyereség féktelen hajszolása nem képes a fenntartható gazdasági rend biztosítására. A keresztények számára nagy kihívást jelent, hogy támogassák azokat a már meglévő kezdeményezéseket, amelyekben a személy és a vállalkozó, a dolgozók és a fogyasztók közös java egymást gazdagítják. A béke, mint ahogy Szent Ágoston tanítja a Szentírás alapján, az igazságosság gyümölcse. Opus iustitiae pax.

Az ökumenizmus kérdéskörét érintve Erdő Péter bíboros megállapította: a találkozó jelenléte Belgrádban jól mutatja a keresztények béketörekvését. A keresztény egyházak egységét nem lehet pusztán egy felekezeti „békeegyezmény” révén a legkisebb közös nevezőre építeni! A CCEE elnöke végül idézett két gondolatot XVI. Benedek pápa beszédéből, amelyet néhány héttel ezelőtt a keresztény egységhét alkalmával mondott. A Szentatya először is elismerte, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős lépésekkel haladt előre az ökumenizmus ügye. Másodszor emlékeztetett rá, hogy még messze vagyunk attól az egységtől, amelyért Krisztus imádkozott. Az egységtörekvés legyen a keresztények erkölcsi kötelessége, válasza az Úr pontosan meghatározott hívására. Feladatunk, hogy komoly és a szabályokhoz szigorúan ragaszkodó párbeszéd útján haladjunk tovább a cél felé, főleg a szív megtérésével és imával – emlékeztetett a pápa tanítására Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke a belgrádi találkozó megnyitóján.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.