2011-02-17 17:51:05

YOUCAT – segédkönyv a fiataloknak a Katolikus Egyház Katekizmusához a pápa előszavával


Hamarosan megjelenik a kötet, amelyet a 2011-es Madridi Ifjúsági Világtalálkozó közeledtével adnak ki, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak a Katolikus Egyház Katekizmusához. A legalább hét nyelven kiadásra kerülő 300 oldalas könyv négy fejezetre oszlik, az előszót XVI. Benedek írta. A négy rész címe: „Miben hiszünk?”, „A keresztény misztérium ünneplése”, „Élet Krisztusban”, „Az ima a keresztény életben”. A szöveg kérdés-válasz formájában jelenik meg. Képekkel és más kiegészítő elemekkel díszítik, mint pl. idézetekkel a Szentírásból, a szentektől és az egyházdoktoroktól. A kiadvány gondolata a Spanyol Püspöki Konferenciánál született meg. Teológusokból, katekézis szakértőkből és fiatalokból álló csoport munkája eredményeként készült el. Áttekintésében részt vett Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke, az olasz kiadást Angelo Scola bíboros, Velence pátriárkája ellenőrizte.

XVI. Benedek bevezetőjében utal a YOUCAT eredetére, amely a 80-as évekre nyúlik vissza. Az egyház számára nehéz időszak volt, amikor új irányvonalakra volt szükség a jövő felé való úttalálás érdekében. A II. Vatikáni Zsinatot követően sokan már nem tudták pontosan, hogy miben is higgyenek a keresztények, mit is tanít az egyház és hogy mindez hogyan alkalmazkodik az új kulturális klímához. Nem túlhaladott már a kereszténység? Lehet még ma is racionálisan hívőnek lenni? Ezeket a kérdéseket ma is nagyon sok keresztény felteszi magának – mutatott rá XVI. Benedek.

II. János Pál ekkor merész döntést hozott: felkérte a világ püspökeit, hogy írjanak egy könyvet, amely ezekre a kérdésekre választ ad. Joseph Ratzinger bíborosra bízta a feladatot a munka koordinálása és felügyelete terén. A kötet címének a Katolikus Egyház Katekizmusát választotta. Azt kellett bemutatnia, hogy miben hisz ma a katolikus egyház és milyen módon lehet ebben hinni racionálisan. „Megijedtem ettől a feladattól és be kell, hogy valljam, kétségeim voltak a sikere felől” – osztja meg véleményét a pápa a fiatalokkal. „Ma is csodának tűnik számomra, hogy ez a projekt megvalósult. Három vagy négy alkalommal találkoztunk évente egy hétre és szenvedélyesen vitatkoztunk a szöveg egyes részletein, amelyek ezáltal továbbfejlődtek.”

A könyv célja az volt, hogy egyszerűen és világosan magyarázza meg az állításokat, ahogy ezt a mostani YOUCAT is teszi. Hosszú évszázadok kateketikai tapasztalatait gyűjti egybe. Egy nagy jelentőségű kötetről van szó, az egység jeléről a sokszínűségben. A sok különböző hangból egy kórust tudtunk alkotni, amelyet az apostoloktól kezdve az évszázadokon át továbbadott közös hit jellemzett. Ahogy a kontinensek, kultúrák, társadalmi csoportok között vannak különbségek, így a Katekizmus szövege is „fordítást” igényelt, hogy a különböző mentalitású, gondolkodású, problémákkal küzdő személyekhez eljusson.

A YOUCAT esetében most szintén arra volt szükség, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusát lefordítsuk a fiatalok nyelvére és szavai átjárják a világot. A mai fiatalok között is sok különbség van, ezért Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek vezetésével jött létre a YOUCAT a fiataloknak. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy sok fiatalt lenyűgöz majd ez a kötet.

„Vannak, akik azt mondják nekem, hogy a katekizmus nem érdekli a mai fiatalokat. Nem hiszem el és biztos vagyok abban, hogy igazam van” – hangsúlyozza XVI. Benedek a kötet előszavában. A mai nemzedék nem ilyen felületes, mint amivel vádolják. A fiatalok tudni akarják, hogy miben áll valójában az igazság. Egy bűnügyi regény azért vonzó, mert bevon bennünket mások életébe, amely a mi életünk is lehetne. Ez a könyv azért sikeres, mert saját sorsunkról szól hozzánk, így mindannyiunkat közelről érint – állapítja meg a Szentatya.

A pápa arra hívja a fiatalokat, hogy tanulmányozzák a katekézist szenvedélyesen és kitartóan, ami nem ajánl könnyű megoldásokat, új életet igényel tőlünk, és értékes gyöngyként bemutatja az Evangélium üzenetét, amelyért mindent oda kell adnunk. Áldozzátok fel időtöket erre. Tanulmányozzátok csendben a szobátokban, olvassátok kettesben, alakítsatok csoportokat és tanulmányi hálózatot, cseréljétek ki róla gondolataitokat az interneten. Mindenképpen maradjatok párbeszédben hitetekkel – buzdítja a fiatalokat XVI. Benedek.

Ismerjétek meg, hogy mit is hisztek ugyanolyan pontossággal, mint egy informatikai szakértő ismeri a komputer operációs rendszerét, hogy erővel és határozottan ellen tudjatok állni a mai idők kihívásainak és kísértéseinek. Szükségetek van az isteni segítségre, ha a hitetek nem akar elpárologni, mint a vízcsepp az erős napfényben; ha nem akartok áldozatul esni a konzumizmus kísértéseinek; ha nem akarjátok, hogy szerelmetek pornográfiába süllyedjen; ha nem akarjátok cserben hagyni a gyengéket és a visszaélések és az erőszak áldozatait – figyelmeztet a Szentatya.

Végül egy utolsó tanácsot ad a pápa a fiataloknak. Mindannyian tudjátok, hogy a hívők közössége az utóbbi időkben milyen sebeket szenvedett a gonosz támadásai miatt, a bűn behatolása miatt az egyház szívébe. Ez ne legyen azonban ürügy arra, hogy elmeneküljetek Isten színe elől. Ti vagytok Krisztus teste, az egyház! Hozzátok el szeretetetek tüzét ebbe az egyházba minden alkalommal, amikor az emberek bemocskolják arcát. „Igyekvéstekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok!” (Rm 12,11)

Amikor Izrael története legsötétebb pontján állt, Isten nem a hatalmasokat, az elismert személyeket hívta segítségül, hanem egy Jeremiás nevű ifjút. Úgy érezte túl nagy misszió nehezedett rá: „Jaj, Uram, Isten! Íme, nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok!” (Jer 1,6) De Isten nem hagyta magát eltéríteni: „Ne mondd azt: ’Gyermek vagyok’, hanem menj el, ahová csak küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok neked!” (Jer 1,7) XVI. Benedek a YOUCAT kötet előszavának végén áldását adja a fiatalokra és mindennapi imáiról biztosítja őket.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.