2011-02-16 16:48:09

Hogyan készül a cseh helyi egyház Szent Cirill és Metód 2013-ban esedékes jubileumára? – interjú Dominik Duka prágai érsekkel


Február 14-én, hétfőn este fél 7-kor a római Szent Kelemen bazilikában bemutatott ünnepélyes szentmisével kezdetét vette a Szent Cirill és Metód jubileumát előkészítő hároméves időszak.

A jubileum arra emlékezik, hogy a szlávok apostolai 1150 évvel ezelőtt érkeztek meg a Nagymorva Birodalom területére. Az ünnepélyes szertartást Miloslav Vlk bíboros, Dominik Duka prágai érsek és Ján Graubner olomouci érsek mutatta be. Mint minden évben, most is képviseltették magukat azok az országok, amelyekben a szaloniki testvérek kifejtették evangelizáló tevékenységüket.

A koncelebrálók között volt Nikola Eterović érsek, a püspöki szinódusok főtitkára, valamint Cyril Vasil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára. Az alkalomra Rómába érkezett a cseh kulturális miniszter Jiři Besser is. A szentmisén egy szlovén gimnáziumi kórus énekelt a ljubljanai egyházmegyéből.

Dominik Duka prágai érsek rádiónknak adott interjújában elmondta, hogy hogyan készül a cseh helyi egyház Szent Cirill és Metód Velehrádba való érkezése 1150. évfordulójának megünneplésére.

Az előkészületek már tavaly elkezdődtek a szentírás elmélyítésével, abból a tényből kiindulva, hogy a két fivér szláv nyelvre lefordította a szentírást. Ebben az évben az 1205-ben született prágai Szent Ágnes alakjára, valamint Bořivoj cseh fejedelem és Szent Ludmilla megkeresztelkedésére összpontosítanak a cseh hívek. Jövőre az 1611-ben vértanúságot szenvedett ferencesek életszentségét idézik fel, mivel előreláthatólag sor kerül boldoggá avatásukra, mégpedig a prágai Szent Vitus székesegyházban. Végül az utolsó előkészítő évet Szent Cirill és Metód munkásságának szentelik. A három évet egyben a keresztény beavató szentségek elmélyítésére is fel kívánják használni: idén a keresztség, jövőre a bérmálás, majd pedig a szentáldozás kerül a középpontba.

Dominik Duka prágai érsek, domonkos szerzetes hozzátette: „tudjuk, hogy 2013-ban az egész egyház a Milánói ediktum (1700.) évfordulóját ünnepli. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a kereszt jelképe, mivel a szláv „křest” szó a (latin) „crux” szóból származik. Ez a jubileumi év azt is kifejezi, hogy a mi Európánk ismét csatlakozik a kereszthez. A kereszt nem pusztán Jézus Krisztus kínszenvedésének jelképe, hanem egyben jelzi Isten nagy szeretetének és a szabadságnak a találkozását is” – fejtette ki Csehország prímása.

Prága érseke az interjúban azt is elmondta, hogy az erősen szekularizált Cseh Köztársaságban már elkezdték az új evangelizáció előkészítését. Az ország különböző városaiban már három évvel ezelőtt egyhetes találkozókat rendeztek hívők és nem hívők között. Ezeket az alkalmakat a „nemzetek udvarának” nevezik. Az ország lakóinak nagy többsége hisz „valamiben”, tehát nem lehet őket ateistának vagy agnosztikusoknak tekinteni. Azonban el kell ismerni, hogy 40 év kommunizmus és 20 év szabadság után még nem sikerült megújítani a katekézist, tehát a nemzet nem rendelkezik sem filozófiai, sem teológiai képzettséggel ahhoz, hogy választ keressen a kérdésre: ki is az Isten? A Szent Cirill és Metód jubileum nem pusztán az egyház belső ügye, hanem minden állami intézmény, a parlament, a kormány, a tudományos akadémia és mások is sajátjuknak érzik az évfordulót. Így fontos párbeszéd jöhet létre az emlékünnep alkalmából – mondta rádiónknak adott interjújában Dominik Duka prágai érsek, Csehország prímása.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.