2011-02-14 17:34:04

A Szentatya a Rómában elhunyt négy cigánygyermekre emlékezett a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor


XVI. Benedek vasárnap délben, a hagyományoknak megfelelően, dolgozószobájának ablakából köszöntette a Szent Péter térre összegyűlt híveket, akikkel együtt elimádkozta az Úrangyalát. Az evangéliumi részlet Jézus „hegyi beszédének” sorait idézte, amelyben a nyolc boldogságot követően, Jézus kihirdeti az „új törvényt”, vagyis ahogy zsidó testvéreink hívják: az Ő Tóráját. Valóban, a Messiás eljövetelekor magával kellett, hogy hozza a Törvény végleges változatát, amely pontosan az, amit Jézus kihirdet: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem”. Jézus ezt követően tanítványai felé fordulva így folytatja: „Ezért mondom nektek: ha igaz voltotok fölül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába” (v.ö. Mt 5, 17-20). Vajon mit jelent Krisztus törvényének e teljessége és mit jelent az igazságosságra irányuló elvárása?

Jézus ezt az ókori parancsolatok alapján magyarázza, amelyeket a maga módján így aktualizál: „Hallottátok a régieknek szóló parancsot: Ne ölj! Aki öl állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart” (Mt 5, 21-22). Jézus e beszédeivel nagy érdeklődést és egyben félelmet keltett a nép körében, ugyanis szavai a Törvény forrására, Isten hatalmasságára irányultak – magyarázta a pápa. Jézus mondanivalójának újdonsága abban rejlik, hogy Ő maga tölti meg a parancsolatokat Isten Szeretetével, a Szentlélek erejével, aki benne lakozik. Mi, a Krisztusba vetett hit által, megnyithatjuk szívünket a Szentlélek működésére, amely képessé tesz bennünket az isteni szeretet megélésre – mondta a híveknek XVI. Benedek.

Pontosan ezért minden parancsolat valóssá válik, amely a szeretetre irányul. Minden egy parancsolatba fut össze, ami nem más, minthogy: Szeresd Istent teljes szívedből és felebarátodat úgy, mint önmagadat. „A Törvény tökéletes teljesítése a szeretet” – írja Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében. Ezzel a megállapítással kapcsolatban a XVI. Benedek felidézte annak a négy cigánygyermeknek az esetét, akik az elmúlt héten haltak meg Rómában tűzvész következtében. Egy szolidárisabb és testvériesebb társadalomban, amely jobban odafigyel a szeretetre, amely keresztényebb, ez a szerencsétlenség nem történt volna meg – mondta a pápa.

Minden bizonnyal nem véletlen, hogy Jézus első nagy tanítását „hegyi beszédnek” hívják” – folytatta evangéliumi magyarázatát a Szentatya. Mózes a Sínai-hegyre ment, hogy Isten Törvényeit megkapja, amelyet a választott nép számára kellett elvinnie. Jézus Isten fia, aki az Égből szállt alá, hogy a szeretet útján elvezessen minket a mennyek országába, Istenhez. Ő maga ez az út, nekünk csak annyi a feladatunk, hogy kövessük Jézust ezen az ösvényen teljesítve Isten akaratát, amely által eljutunk Országába, az örök életbe. Egyetlen ember jutott el eddig a hegy csúcsára, aki nem más, mint Szűz Mária – mondta XVI. Benedek. Bízzuk magunkat tehát a Szűzanyára, hogy segítsen minket az előrehaladásban hűségben Krisztus Törvényével.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.