2011-02-12 16:45:11

Növekszik a papok száma a világban – hamarosan megjelenik a 2009-es Egyházi Statisztikai Évkönyv


A papok számának növekedésével együtt érzékelhetően csökken azoknak a száma, akik elhagyják a papságot és visszatérnek a világi státuszhoz, valamint a papi halandóság aránya is. 1999 óta nem regisztráltak olyan pozitív mérleget, mint 2009-ben. A jó hírt a 2009-es Egyházi Statisztikai Évkönyv erősíti meg, amelyet az egyházi központi statisztikai iroda készít minden évben és a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) ad ki. A következő napokban kerül majd bemutatásra a kötet – adja hírül az Osservatore Romano vatikáni napilap.

A jobban ismert „Annuario Pontificio” (Pápai Évkönyv) neveket és beosztásokat stb. közöl, az Egyházi Statisztikai Évkönyv számbeli olvasatot nyújt a katolikus egyházról, mindazokról, akik az apostolkodás és az evangelizálás területén dolgoznak a különböző kontinensek országaiban. A hivatalos statisztikai adatok 2009-re vonatkoznak. 2009-ben a papok száma összesen 411 ezer volt. A 10 évvel korábbi adatokhoz képest 1.4%-os emelkedés tapasztalható. Csökkent a papság száma Észak-Amerikában, Európában és Óceániában. Afrikában és Ázsiában, Közép- és Dél-Amerikában viszont emelkedett számuk.
2009-ben a papság kontinensek közötti megoszlása terén az európai papok voltak a legtöbben (46,5%), majd az ázsiaiak, afrikaiak és óceániaiak következtek. Az elmúlt 10 évben (1999-2009) növekedett az afrikai, az ázsiai és az amerikai papság súlya, míg az európaiaké 52%-ról 46,5%-ra csökkent.

A katolikusok aránya nőtt Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, viszont csökkent Észak-Amerikában és Európában.

1999-2009 között a papok elhalálozásának aránya állandó mértékben kevesebb volt a papszentelésekhez képest. Az egyházmegyés papok halálának száma tendenciálisan alacsonyabb a szerzetes papokéhoz képest. Európában a papi testület idősebb és az elhalálozások mindig meghaladják a papszentelések számát. Afrikában és Ázsiában a papság fiatalabb és a demográfiai mérleg pozitív mértékű: az elhalálozások a papszentelések egyharmadát teszik ki. Ugyanez a mérleg Óceániában egyensúlyban van, Amerikában pozitív – olvasható a hamarosan megjelenő 2009-es Egyházi Statisztikai Évkönyvben.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.