2011-02-12 16:01:19

80 év alatt a föld körül: a Vatikáni Rádió most ünnepli fennállása 80 évét


„80 év alatt a föld körül. A Vatikáni Rádió (1931-2011).” Verne Gyula híres regényére emlékeztet az a mottó, amellyel a sajtótájékoztatót tartották a 80. születésnapját ünneplő Vatikáni Rádióról. A Vatikáni Rádió nyitott mikrofon annak érdekében, hogy a Pápa hangja és az egyház életének eseményei eljussanak a világ minden pontjára. Az elmúlt 80 év során újságírók, műszaki és adminisztratív személyek nemzedékei álltak munkába minden nap a Vatikáni Rádióban, hogy folytassák ezt az értékes szolgálatot. A jelenlegi pápával együtt eddig hét pápa vette igénybe ezt az eszközt Jézus evangéliumának hirdetésére. Az első közülük XI. Piusz pápa volt, aki magasztos szavakkal avatta fel a Vatikáni Rádiót és úgy határozta meg, mint „hatalmas eszközt az Eszme - azaz az Evangélium - szolgálatában.” XI. Piusz szavai értelmében a Vatikáni Rádió, amely a Pápa Rádiója az „ég dolgairól akar beszélni azokhoz, akik a földön vannak”, a lehető legtöbb nyelven, mintha ezzel megpecsételné a világkezdet bábeli zűrzavarának bukását.

A Vatikáni Rádió története 1931. február 12-én délután 16 óra 40 perckor kezdődik a Szent Péter bazilika mögött emelkedő dombon a Vatikánváros Rádióadójának székhelyén. Guglielmo Marconi, világhírű fizikus, a Vatikáni Rádióadó feltalálója ezekkel a szavakkal kezdi meg beszédét a mikrofon előtt: „Magasrendű megtiszteltetésem, hogy bejelentsem néhány pillanat múlva XI. Piusz pápa felavatja a Vatikánváros rádióállomását. Az elektromos hullámok elviszik majd a béke és az áldás szavait az egész világra….Ez lesz az első alkalom, hogy a pápa élő hangját az egész földkerekségen hallgathatják.”

Guglielmo Marconi e szavai után minden szem XI. Piusz pápára szegeződik, aki a mikrofon elé áll és beszélni kezd. 16 óra 49 perctől kezdve – New Yorktól Melbourne-ig a világ fele szimultán hallja a pápa minden néphez és minden teremtményhez intézett első rádióüzenetét.
A pápa elsőként a Teremtett világhoz, majd Istenhez intézi szavait latinul. Olaszul elhangzott üzenetében a társadalom minden rétegéhez szól: a katolikusokhoz, a hierarchiához, a szerzetesekhez, a misszionáriusokhoz, a hívő emberekhez, a nem hívőkhöz, a kormányzókhoz, a gazdagokhoz, a szegényekhez, a munkáltatókhoz, az elesettekhez és végül az üldözöttekhez.

Most néhány gondolatot kiragadunk XI. Piusz pápának ebből a Vatikáni Rádiót felavató első fennkölt üzenetéből.
„Mi, akik elsőként használhatjuk fel e csodálatraméltó találmányt minden dologhoz és minden emberhez fordulunk és ezt mondjuk a Szentírás szavaival: „Halljátok, szigetek és figyeljetek távoli népek.”
„Első szavaink ezek legyenek: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
„Az emberekhez szólva az apostol azt parancsolja, hogy tegyünk jót mindenkivel, főként pedig hittestvéreinkkel.”
„Gondolataink és szavaink azok felé is szállnak, akik távol vannak a hittől és a Krisztussal való egységtől. Minden nap imádkozunk Istenhez értetetek, kérve, hogy világítson meg benneteket.”
„A kormányzóktól azt kérjük, hogy igazságosságban és szeretetben kormányozzanak, építsenek, ne pedig romboljanak.”
„A gazdagok úgy tekintsenek magukra, mint az Isteni Gondviselés javainak szétosztóira. Emlékezzenek az isteni Bíró szavaira: Jajj nektek gazdagok.”
„Az Úr nevében buzdítjuk a szegényeket, hogy tekintsenek az Üdvözítő Jézus Krisztus szegénységére és ne mondjanak le a lelki gazdagság megszerzéséről.”
„Szívből kérjük a munkásokat és a munkaadókat egyaránt, hogy kerüljék el a meddő versengést és a folytonos csatározást… ne kérjék azt, ami nem jár és adják meg azt ami jár.”

XI. Piusz pápa a Vatikáni Rádiót felavató első rádióüzenetében végül az elesettekhez és az üldözöttekhez fordul ezekkel a szavakkal:
„Utolsóként szólunk, de szívünk szándékában és szeretetében az első helyen álltok ti, akik szenvedtek, fájdalmak és megpróbáltatások között éltek és főként ti, akiket Isten ellenségei és az emberi társadalom részéről ti, akik bántalmat szenvedtek. Imádkozunk értetek és amennyire tehetjük segítünk benneteket. Kérjük mindenki szeretetszolgálatát számotokra és Krisztus nevében ezt mondjuk nektek: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve. Én felüdítelek titeket.” XI. Piusz pápa végül az első alkalommal Urbi et Orbi áldását adta a Vatikáni Rádió hullámhosszain keresztül Róma városára és az egész világra. Mindez pont 80 évvel ezelőtt történt, 1931. február 12-én.

Ma a Vatikáni Rádió több, mint 40 nyelven sugározza naponta a mindenkori pápa tanítását és az egyetemes egyház híreit. A nyelvek sokszínűségében az első magyar köszöntés 1939. március másodikán XII. Piusz megválasztásakor hangzott el. 1949-től a magyar műsor naponta jelentkezik a Vatikáni Rádió hullámhosszain és ma már különböző rádiókban, amint interneten is elérhető. A szerkesztőség jelenlegi vezetője Vertse Márta, a szerkesztőség tagjai pedig Gedő Ágnes (jelenleg szülési szabadságon van), Somogyi Viktória és Horváth Hajnalka. Ipacs Katalin, aki a magyar műsor első nő alkalmazottjaként kezdte meg működését 1968 júniusában, nyugdíjazása, 2007 óta alkalmi jelleggel vesz részt a műsorok szerkesztésében.

(ik)
All the contents on this site are copyrighted ©.