2011-02-08 16:41:27

A szinódusi főtitkárság Közel-Kelettel foglalkozó különleges tanácsa a keresztény közösségek tiszteletben tartását kéri


A püspöki szinódus főtitkársága január 20-án és 21-én tartotta a Közel-Kelettel foglalkozó különleges tanácsának II. ülését. A Nikola Eterovic érsek, főtitkár elnökletével zajlott megbeszélésen foglalkoztak többek között a szinódusi dokumentumok tanulmányozásával tekintettel a közvetlen együttműködésre a jövőbeli szinódus utáni pápai dokumentum előkésztésében. A csoportmunka megkezdése előtt a főtitkár összegezte a Közel-Kelettel foglalkozó szinódus által összeállított Propositio-kban szereplő témákat. Arra hívta a tanács tagjait, hogy mutassák be a szinódus üzenetének és más dokumentumainak a fogadtatását a jelenlegi egyházi, valamint társadalmi, politikai helyzetben.

A szinódus utáni egyházi helyzet szerepel a hely média programjaiban, amelyek úgy végzik szolgálatukat, hogy közvetlenül kapcsolódnak az információs hálózathoz vagy a Vatikáni Rádióhoz, illetve a Noursat, arab nyelvű vallási TV csatornához és a Voix de la Charité, libanoni rádióhoz. A szinódusi üzenetet és a többi dokumentumot terjesztették és lefordították konferenciák, tanulmányi napok és közviták számára, amelyeken papok, szerzetesek és világiak vettek részt. Eljuttatták a dokumentumokat politikusokhoz is.

Szíriában nemzetközi kongresszust rendeztek az iszlám-keresztény kapcsolatok jelenlegi alakulásáról elsősorban az arab országokban. Jeruzsálemben találkozót tartottak a Zsidó-Keresztény Kapcsolatok jeruzsálemi központja és a Vallásközi Koordinációs Tanács kezdeményezésére. Keresztény és zsidó résztvevőkkel objektívebb tájékoztatást nyújtottak a szinódusi tanácskozásról. Keresztény környezetben ökumenikus és vallásközi (iszlám-keresztény) párbeszéd keretén belül szerveztek üléseket ortodoxok jelentős részvételével. Most nagy várakozás előzi meg a szinódus utáni buzdítás közzétételét.

A szinódusi főtitkárság Közel-Kelettel foglalkozó különleges tanácsa egyes tagjainak felszólalásából megerősítést nyert, hogy az általános társadalmi, politikai helyzet továbbra is feszült az egyes közel-keleti országokban. Az erőszaktól és a támadásoktól keményen sújtott keresztény közösségeknek szükségük van anyagi és erkölcsi támogatásra. Joguk van istentiszteleti- és vallásszabadságukat gyakorolni. A keresztény közösségek tiszteletben tartása segít kioltani az esetleges keresztényellenes tűzfészkeket a Közel-Keleten és megállítani az emigrációt a régióból, vagyis szülőföldjük elhagyását, valamint elősegíti a közjót.

Az általános vitát követően a tanács tagjai két nyelvi csoportra oszlottak, hogy elmélyítsék az adott kérdéseket, továbbá, hogy meghatározzanak egy tanulmányi módszert, amely hűségesen követi a szinódusi atyák útmutatásait. Ennek megfelelően a tanács tagjai elemezték a szinódusi aulában megszavazott javaslatokat és más szinódusi dokumentumokat, majd összegzést készítettek. Megegyeztek a szinódusi főtitkárság Közel-Kelettel foglalkozó különleges tanácsa III. ülésének időpontjáról, amelyet március 30-án és 31-én tartanak. A megbeszélés végén a tagok azért imádkoztak, hogy Szűz Mária, a Béke királynője közbenjárásával a Közel-Kelet és a szomszédos régiók elnyerjék a béke ajándékát a mindenki javára megteremtett igazságosság jegyében – zárul a szinódusi főtitkárság Közel-Kelettel foglalkozó különleges tanácsa II. üléséről kiadott közlemény.

(sv)All the contents on this site are copyrighted ©.