2011-02-07 18:32:41

A papok missziós identitása – interjú a Papi Kongregáció leveléről Mauro Piacenza bíborossal


„A pap missziós önazonossága az egyházban, mint hármas feladata gyakorlásának elválaszthatatlan dimenziója” címmel január 24-én tették közzé a vatikáni dikasztérium levelét. A dokumentum egyik eredménye a 2009-es plenáris ülésnek, amelyen a papság küldetésének témájával foglalkoztak. Mauro Piacenza bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak az új dokumentumról, amelyben a papságot megújult missziós elkötelezettségre buzdítja a dikasztérium.

A misszió a pap életének alapvető dimenziója – hangsúlyozta a bíboros. Gyakorlata a papi identitásban és a kapott hivatáshoz való hűségben mutatkozik meg. A missziós dimenzió felfedezésére vonatkozó hívás egyben arra szólít fel bennünket, hogy felfedezzük saját identitásunkat és megőrizzük azt, amely egyben evangelizáló identitás is. A világnak nagy szüksége van arra, hogy újból és újból meghallja a Krisztus által elhozott üdvözülés hirdetését. A papok az elsődleges hordozói ennek a Jó hírnek, amely meghatározó az Úrral való élő kapcsolatban és az egyházban a szentségeken keresztül.

A Levél a gyakorlatra összpontosít, kiemeli, hogy a küldetést nem lehet pusztán „ad gentes” értelemben felfogni, hanem át kell, hogy járja a papok teljes lelkipásztori tevékenységét. Rávilágít a papi szolgálat három aspektusára: a tanítás, a megszentelődés és a kormányzás feladatára. A papok törekedjenek azok evangelizálására, akik még nem ismerték meg az Urat. Vonják be a misszióba a közösség tagjait. Helyezzék középpontba a szentségek, különösképpen az Eucharisztia méltó ünneplését, amely minden missziós tevékenység motorja. A misszió váljon mozgalommá, ösztönözve a közösség minden tagját, valamint segítse elő a hiteles tanúságtételt és ennek következtében az apostoli hatékonyságot – mutatott rá Piacenza bíboros.

A Papi Kongregáció prefektusa ezután kifejtette, hogy a Levél hozzá kíván járulni a papok állandó képzésének hosszú útjához. Elő akarja mozdítani a hiteles identitás elmélyítését és ösztönöz a hűségre az apostoli cselekvésben, amelynek a szentek kivételes tanúságtevői. Kiemelte Vianney Szent János hősies hűségét a misszió értékéhez és gyakorlásához. Példájából megérthető, hogy mit vár az egyház és Isten szent népe papjaitól – zárta interjúját Mauro Piacenza bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.