2011-02-04 17:15:48

Lần đu tiên Đức Thánh Cha tiếp Đại Hội của Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh


VATICAN. Sáng ngày 4-2-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh. Ngài khích lệ việc thực thi công lý đúng đắn ở mọi nơi trong Giáo Hội.

Đây là lần đầu tiên Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh nhóm khóa họp toàn thể chiếu theo luật riêng (Lex propria) do ĐTC ban hành ngày 21-6-2008. Luật này xác định các thể thức hoạt động của Tối Cao Pháp viện dưới ánh sáng bộ giáo luật mới, Tông Hiến Pastor Bonus về giáo triều Roma cũng như qui luật tổng quát của giáo triều.

Đây là cơ quan xét xử chung kết các vụ kiện theo luật thuộc thẩm quyền tòa này, đồng thời cũng hành xử giống như một bộ tư pháp trong chính phủ đời, làm sao để công lý được thực thi đúng đắn trong Giáo Hội qua các tòa án (Xc GL 1445). Trong số 50 vị tham dự khóa họp toàn thể dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Raymond Burke, người Mỹ, có 13 HY và 8 GM thành viên, các chức sắc và cộng tác viên của tòa này.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC nhấn mạnh tới một chức năng của Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh là ”làm sao cho có các tòa án được hiện diện trong Giáo Hội, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với giáo luật, và có đặc tính mục vụ, hoạt động mau lẹ và đúng đắn. Cần làm sao để trong mỗi giáo phận có đủ số người được chuẩn bị để điều hành các tòa án của Giáo Hội”. ĐTC cũng nhắc nhở cần phải tôn trọng các qui luật cần thiết để các vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu được cứu xét và quyết định mau lẹ và chắc chắn.

Đề cập đến nghĩa vụ của các tòa án trong Giáo Hội phải gửi phúc trình hằng năm về Tối Cao Pháp Viện của Tòa Thánh, ĐTC nói thêm rằng khi phúc đáp các phúc trình trình ấy, Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh nên nhắc nhở các vị chánh án của các tòa địa phương hãy học biết và tuân theo những chỉ thị đã được các vị Giáo Hoàng đề ra trong các bài huấn dụ thường niên dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, cũng như các án lệ của tòa Rota về một số khía cạnh đặc biệt.

Tối Cao Pháp Viện của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cứu xét các đơn khiếu nại chống lại các quyết định hành chánh của cá Bộ và các cơ quan khác của Tòa Thánh. ĐTC đặc biệt cổ võ thực thi sự hòa giải trong những vụ này, và khi phải tiến hành việc xét xử, cần tiến hành trong tinh thần đối thoại và công lý. Ngài nói: ”Khi đưa ra phán quyết về cuộc tranh biện, hoạt động của Tối Cao Pháp Viện nhắm tái tạo sự hiệp thông Giáo Hội, hoặc tái lập trật tự khách quan phù hợp với thiện ích của Giáo Hội”. (SD 4-2-2011)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.