2011-02-03 16:10:30

Az európai közös ház építése csak úgy lehet sikeres, ha a földrész tudatosítja keresztény alapjait és az evangéliumi értékek a jövőben is kovászként hatnak civilizációjára – a pápa beszéde Ausztria új szentszéki nagykövetéhez


A pápa négy évvel ezelőtti, máriazelli zarándoklata során személyesen is meggyőződhetett arról, hogy Ausztriát mélyen áthatja a katolikus hit, kultúrája, története és nem utolsó sorban mindennapi élete által. Az országban továbbá már régi hagyománya van a különböző vallások és kultúrák békés együttélésének.

Európa számos országában sajátos feszültség tapasztalható az állam és a vallás értelmezése között. Egyrészt a politikai hatóságok a magánszférába kívánják szorítani a vallási gyakorlatot, másrészt megkísérlik, hogy a szekularizált közvéleményt a vallási közösségekre is alkalmazzák. Ezzel szemben vannak olyan közép- és kelet-európai országok, ahol teret kívánnak adni a személy alapvető vágyának, az Istenbe és az Isten általi üdvösségbe vetett hitének. A pápa elismerését fejezte ki azért, hogy az osztrák kormány a feszület nyilvános kitételének védelmében emelte fel a szavát.

A vallásszabadság elismerése lehetővé teszi, hogy az egyházi közösség folytathassa sokrétű tevékenységét, az egész társadalom hasznára – állapította meg a Szentatya. Kifejtette, hogy a családpolitika különösen fontos a Szentszék számára. Az egy férfi és egy nő házasságán alapuló család a humanizmus iskolája, amely a kölcsönös szereteten, a lojalitáson, az együttműködésen alapul – fejtette ki a pápa Alfons Kloss, új osztrák szentszéki nagykövethez intézett beszédében.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.