2011-02-02 18:32:33

A hit öröme és világossága szükséges ahhoz, hogy Krisztus követésére hívjunk – a pápa üzenete a hivatások második latin-amerikai kongresszusához


A papságra és a szerzetesi életre való hivatás nem egy emberi stratégia gyümölcse, hanem a lelkiélet elsődlegességéből ered – állapítja meg XVI. Benedek a hivatásokkal foglalkozó második latin-amerikai kontinentális kongresszushoz címzett üzenetében. A tanácskozás január 31-én kezdődött meg Costa Rica-ban és szombaton ér véget.

Nem stratégiai gondolkodásmódra van szükség ahhoz, hogy férfiakat és nőket nyerjünk meg az Evangélium ügyének, hanem Istent szerető szívekre. Ez az egyik kulcsgondolata a Szentatyának, aki levéllel fordul a hivatás pasztorációs kezdeményezések tervezéséért felelős személyekhez. Kiemeli a lelkiélet gondozásának fontosságát ezen a téren. A tapasztalat azt mutatja, hogy ahol jó tervezés és a hivatások állandó gyakorlata megvan, ott a hivatások sem hiányoznak. A hivatások Isten ajándékai, az Úr titokzatos és kimondhatatlan kezdeményezése. Ezért mindig figyelembe kell venni a lelkiélet elsődlegességét, mint a lelkipásztori tervezés alapját. Alázattal kell Istenhez fordulni, hogy sokakat hívjon meg e hivatásra.

XVI. Benedek a tanúságtételt is fontos aspektusként nevezi meg. Ha egy keresztény közösség bővelkedik a hivatásokban, ez az erős hitélet és az egyház életerejének fontos jele. A hit, a remény és a szeretet világos és átlátható tanúságtételére van szükség az örömmel együtt. A hitről való hűséges és örömteli tanúságtevés mindig is sok fiatalban felkeltette a vágyat Krisztus útjának követésére. Minden keresztény lelkében visszhangzik ugyanis Jézus szava az apostolokhoz: „Kövess engem!”, amely örökre megváltoztatta életüket – mutat rá XVI. Benedek a hivatások második latin-amerikai kongresszusához intézett üzenetében.

(sv)All the contents on this site are copyrighted ©.