2011-02-01 14:47:58

Sứ đip Đức Thánh Cha gửi Hội nghị quốc tế về ơn gọi tại Mỹ Châu La Tinh


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi bằng cách vun trồng đời sống thiêng liêng, làm chứng tá và tạo điều kiện thuận tiện cho ơn gọi.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viện Hội nghị quốc tế kỳ 2 về ơn gọi tại Mỹ châu la tinh đang tiến hành tại giáo phận Cartago bên Costa Rica, từ 31-1 đến 5-2 tới đây, với chủ đề ”Thưa Thầy, vâng lời Thầy con xin thả lưới” (Xc Lc 5,5).

Hội nghị do Phân bộ ơn gọi và thừa tác vụ thuộc Liên HĐGM Mỹ châu la tinh, gọi tắt là Celam, triệu tập, với mục đích củng cố nền văn hóa ơn gọi, để các tín hữu Công Giáo chu toàn ơn gọi làm môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô tại đại lục này. Tham dự Hội nghị có đông đảo các GM và các vị giám đốc ơn gọi tại các nước thuộc Mỹ châu la tinh.
Trong sứ điệp, ĐTC viết: ”Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng tại nơi nào có kế hoạch tốt và kiên trì thực thi mục vụ ơn gọi, thì ơn gọi không thiếu. Thiên Chúa vẫn quảng đại, và việc dấn thân mục vụ ơn gọi trong tất cả các Giáo Hội địa phương cũng phải quảng đại như vậy”. Tuy nhiên, ĐTC cũng đề cao tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng và khẳng định rằng: ”Ơn gọi không phải là kết quả của dự phóng phàm nhân nào hoặc của một chiến lược tổ chức khéo léo. Trong thực tại sâu xa nhất, ơn gọi là một hồng ân của Thiên Chúa, một sáng kiến huyền nhiệm và không tả của Thiên Chúa, Ngài đi vào cuộc sống của con người, thu hút họ bằng vẻ đẹp tình thương của ngài, và khơi dậy sự hiến thân trọn vẹn và chung kết cho tình thương của Chúa (Xc Ga 16, 9.16).

ĐTC viết thêm rằng: ”Cần phải cống hiến cho các thế hệ trẻ cơ may mở rộng tâm hồn họ đối với một thực tại cao cả hơn, đó là Chúa Kitô, Đấng duy nhất có thể mang lại ý nghĩa và sự sung mãn cho cuộc sống. Chúng ta cần vượt thắng sự tự mãn và khiêm tốn đến cùng Chúa, cầu xin Ngài tiếp tục kêu gọi nhiều người. Nhưng đồng thời việc củng cố đời sống thiêng liêng của chúng ta phải dẫn tới sự đồng hóa ngày càng sâu đậm hơn với thánh ý Chúa, làm chứng tá trong sáng hơn về niềm tin, cậy mến”.

ĐTC không quên đề cao tầm quan trọng hàng đầu của chứng tá bản thân và cộng đoàn về cuộc sống bạn hữu và thân mật với Chúa Kitô, hoàn toàn vui vẻ hiến thân cho Thiên Chúa. Ngài viết: ”Chứng tá trung thành và vui tươi về ơn gọi của mình đã và đang là phương thế tốt nhất để khơi dậy nơi bao nhiêu người trẻ ước muốn bước theo Chúa Kitô”.

Hội nghị tại Costa Rica của các Giáo Hội Mỹ châu la tinh về ơn gọi đang nhắm làm nổi bật một số khía cạnh chính yếu trong thực tại hiện nay để đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi.

Hướng dẫn hoạt động tại Hội nghị là Văn kiện chung kết của Đại hội các GM toàn Mỹ châu la tinh nhóm tại Aparecida, Brazil, nói về công tác của Giáo Hội nhắm cổ võ ơn gọi. Văn kiện có đoạn khẳng định rằng ”Việc mục vụ ơn gọi là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa, bắt đầu từ trong gia đình, và tiếp tục trong Cộng đoàn Kitô. Việc mục vụ ấy phải hướng tới các trẻ em, và đặc biệt là người trẻ, giúp họ khám phá ý nghĩa cuộc sống và dự phóng của Thiên Chúa đối với mỗi người, tháp tùng các em trong tiến trình phân định ơn gọi. Việc mục vụ ơn gọi được hội nhập hoàn toàn trong khuôn khổ việc mục vụ bình thường, và là thành của của việc mục vụ chung, vững chắc, trong các gia đình, giáo xứ, trong các trường Công Giáo và các tổ chức của Giáo Hội. Cần tăng cường, bằng nhiều cách thức khác nhau, việc cầu nguyện cho ơn gọi.. Ơn gọi là hồng ân của Thiên Chúa, vì thế trong mỗi giáo phận, không thể thiếu những chương trình cầu nguyện xin Chúa là chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài” (SD 2-1-2011)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.