2011-01-29 16:55:51

A pápa video üzenete a manilai Szent Tamás Pápai Egyetem tanárainak és hallgatóinak az intézmény fennállásának 400. évfordulójára


Az egyház életének e jelentős eseménye alkalmából a pápa lélekben közel áll hozzájuk és mindnyájukat szeretettel köszönti. Háláját fejezi ki mindazoknak a papoknak, szerzeteseknek és világi híveknek, akik a Szent Tamás egyetemen a Fülöp-szigetek lakóinak átadták a hittudományokban és a világi tudományokban fellelhető hitet, tudást és bölcsességet. A pápa üzenetében lerója tiszteletét az alapító Miguel de Benavides püspök előtt, valamint megemlékezik a domonkos szerzetesekről, akik nagy elkötelezettséggel vezették az intézményt az elmúlt négy évszázad kihívásai közepette.

A Szent Tamás Egyetem a legrégibb katolikus felsőoktatási intézmény a Távol Keleten és továbbra is nagyon fontos szerepet játszik a térség helyi egyházának életében. Ezentúl is tartsák szem előtt, hogy a hit és az értelem mindig egy valóban mindenre kiterjedő oktatás részét képezik. Az egyetem a jövőben is járuljon hozzá a Fülöp-szigetek és a térség intellektuális, spirituális és kulturális gazdagodásához – hangzik a pápa buzdítása. XVI. Benedek végül az egyetem védőszentje, Aquinói Szent Tamás közbenjárásáért fohászkodva küldi apostoli áldását a manilai intézmény minden tagjának.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.