2011-01-25 17:34:21

Zbor za kler objavio pismo o misionarskom identitetu svećenika


Obnavljanje apostolske i misionarske revnosti svećenika, cilj je objavljenje okružnice Zbora za kler, naslovljene „Misionarski identitet svećenika u Crkvi kao nutarnja dimenzija vršenja triju službi, to jest poučavanja, posvećivanja i upravljanja. Pismo preuzima i ponovno ističe temu posljednje plenarne skupštine Zbora, održane u ožujku 2009. godine. Stoga u uvodu iznova predlaže nagovor Benedikta XVI. s namjerom da ponudi odrednice, prema Papinoj teologiji, da se pomno istraže „aktualna pitanja od ključne važnosti za život Crkve“, pojasnio je kardinal Mauro Piacenza, pročelnik Zbora, predstavljajući pismo u članku objavljenom u vatikanskome dnevniku 'L'Osservatore Romano'.
Putujuća je Crkva po svojoj naravi misionarska – istaknuto je u pismu, koje podsjeća da II. vatikanski sabor, na temelju neprekinute tradicije, izričito tvrdi da je „misionarnost“ bitna sastavnica crkvene naravi. Crkva ne postoji od sebe niti radi sebe: ona vuče svoje počelo iz poslanja Sina Božjega i Duha Svetoga; Crkva je po svojoj naravi pozvana da iz sebe iziđe u pokretu prema svijetu, da bude znak Emanuela, Utjelovljenje Riječi, Boga s nama. Oci su se plenarne skupštine jednoglasno složili – primijetio je kardinal Piacenza – o potrebi obnavljanja misionarske revnosti pred nezaustavnom sekularizacijom, s posljedičnim uništavanjem društvenih i kulturnih struktura, koje su znatno pridonosile prenošenju vjere, predlažući „istinski trzaj u odgovornosti u misijama „ad genetes“, i u svakodnevnom vršenju svećeničke službe, koja zahtijeva istinski apostolski žar, dakle misionarski – pojasnio je kardinal.
Pismo ističe – ustvrdio je nadalje kardinal – opću potrebu obnove misionarske prakse, koja u prvome redu ovisi o savjesti koju zahtijeva status 'biti učenik'. U tome smislu poslanje nije organiziranje zbivanja, čija bi uspješnost ovisila o ljudskim sposobnostima, još manje strategija postupne „univerzalne indoktrinacije“. Poslanje se zbiva i učinkovito je tamo gdje živi, moli, trpi i djeluje istinski Kristov učenik. Želja je da pismo može pridonositi potpori svakodnevnog misionarskog zauzimanja svećenika, svjesnih da ono proizlazi i u izvjesnome smislu uglavnom ovisi o poniznom prihvaćanju djelovanja Duha Svetoga u njihovu životu – zaključio je kardinal Piacenza.
All the contents on this site are copyrighted ©.