2011-01-25 17:36:14

Papa predvodio svečanu Večernju u bazilici svetoga Pavla izvan zidina


U Bazilici je svetoga Pavla izvan zidina danas, 25. siječnja, u 17.30 sati započela druga Večernja svetkovine Obraćenja svetoga Pavla, koju predvodi papa Benedikt XVI., a kojom završava Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, održana na temu „Sjedinjeni u apostolskom nauku, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvi“. U istoj je bazilici održan i ekumenski susret, koji je pak predvodio kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana. Vrhunac susreta bila je sadnja jednoga stabla, u znak bratskoga čina s nacrtom nazvanim „Lutherov vrt“ iz njemačkoga grada Wittenberga.
O važnosti ekumenskoga dijaloga u Svetoj zemlji, naša je novinarka razgovarala s anglikanskim biskupom iz Jeruzalema Suheilom Dawanijem, koji je prije svega napomenuo da je u Jeruzalemu nazočno 13 tradicionalnih Crkvi, te da je ekumenska potpora vrlo snažna. Sastajemo se gotovo svakog mjeseca da bismo razmotrili aktualno stanje kršćana, i najveće izazove s kojima se moraju suočiti Crkva i kršćanska zajednica u Jeruzalemu – rekao je biskup te istaknuo dobre odnose među svim Crkvama nazočnima u Jeruzalemu, i to ne samo na razini crkvenih vođa. Na ovom području, koga kod upitate kojoj vjeroispovijesti pripada, neće nikada odgovoriti: Katolik sam, ili pravoslavac, ili anglikanac… Mi smo kršćani. I vrlo smo sjedinjeni. Ipak, mislim da se s naše strane, sa strane crkvi, ima još mnogo toga učiniti – rekao je biskup.
Istaknuvši potom vrlo važnu ulogu kršćanskih zajednica u Jeruzalemu, jer su kršćani – kako je rekao – „domorodci“ , odnosno oduvijek žive na tom prostoru, biskup Dawani je rekao da su u brojnim slučajevima kršćani uistinu bili most među drugim religijama, između židovske i muslimanske. Stoga je – prema biskupovim riječima – glavni prioritet učiniti sve da mladi ne napuste zemlju. Svjedoci smo velikoga iseljavanja mladih ljudi; stoga je za Anglikansku Crkvu, kao i za druge crkve, bitan odgovarajući odgoj, kako bi ostali tamo gdje su rođeni. Mladi odrastaju ovdje, ali ne pronalaze posao, stoga ne žele ostati u zemlji – primijetio je anglikanski biskup iz Jeruzalema.
All the contents on this site are copyrighted ©.