2011-01-25 17:42:55

Crkva i društvo


Otvoreni dijalog između znanosti i vjere pred novim izazovima – tema je o kojoj će se raspravljati na Europskom kongresu Biskupskih konferencija Europe za pastoral među sveučilištarcima u Münchenu od 27. do 30 siječnja. Skup se održava pod naslovom: 'Odgoj, obrazovanje i Evanđelje'. Na skupu će sudjelovati i djelatnici crkvenih pokreta, a predviđa se i nastup münchenskog nadbiskupa.
Dijalog između katolika i pravoslavaca dvadeset godina od raspada Sovjetskoga Saveza – okvir je susreta između pročelnika Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana kardinala Kurta Kocha i odgovornoga za odnose s javnošću pri moskovskom patrijarhatu metropolita Hilariona Alfejeva 19. ožujka u Würzburgu. Bit će riječi o Crkvi kao sveopćoj i o Petrovu primatu.
Korejski Caritas priprema novu agenciju za pomoć siromašnim iz Sjeverne Koreje.
All the contents on this site are copyrighted ©.