2011-01-22 17:29:59

Sjedinjeni u zaštiti života


Papa Benedikt XVI. uputio je poruku organizatorima francuske nacionalne povorke koja će se, pod geslom „Sjedinjeni u zaštiti života“, održati 23. siječnja u Parizu, a u kojoj ih ohrabruje da vole i poštuju život svakoga muškarca i žene od njegova začeća pa do prirodne smrti. U poruci, koju je potpisao Papin državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, Sveti Otac također poziva sve ljude koji se zalažu u borbi za život, da ustrajno i hrabro pridonose uspostavljanju nove kulture života, ploda kulture istine i ljubavi, te da tako promiču dostojan i bratski život za sve ljude.
Taj je pothvat 2005. godine ustanovila skupina organizacijâ, kako bi upozorili na strašne posljedice tridesetogodišnjega zakona o pobačaju, te potaknuli senzibilizaciju i, ponajviše, zaštitu majki i djece koja se imaju roditi. U međuvremenu je to postao stalni sastanak, na kojemu se prošle godine, primjerice, okupilo 20.000 ljudi. Osim toga, on je korisno sredstvo za pobuđivanje svijestî pred shvaćanjem pobačaja kao djela bez moralnoga značenja, za oslobađanje ženâ koje na tu odluku prisiljavaju obiteljska ili radna sredina, te promjenu zakonâ i propisa protivnih životu. Kao priprava za taj događaj, 22. siječnja će u Crkvi svetoga Franje Ksaverskoga u Parizu biti održano molitveno bdijenje, a sama povorka krenut će pariškim ulicama 23. siječnja u 14.30 sati. Očekuje se brojno sudjelovanje katolika, protestanata, evangelika, parlamentaraca različitih političkih uvjerenja, obitelji i pojedinaca.
All the contents on this site are copyrighted ©.