2011-01-22 16:12:17

„Egy prófétai gesztus” – P. Federico Lombardi SJ jegyzete az Octava Dies vatikáni televíziós műsorban


Január 15-én, Londonban, három volt anglikán püspököt szenteltek pappá, akik az elmúlt hónapokban nyújtották be lemondásukat egyházukhoz, hogy szeretetközösségbe lépjenek a Katolikus Egyházzal. Ez volt a döntő lépés az első „ordinariátus” létrehozásához, amelyről XVI. Benedek Anglicanorum coetibus k. apostoli konstitúciója rendelkezik azoknak a papoknak és a híveknek, akik a katolikus egyházhoz kívánnak csatlakozni nem egyénenként, hanem csoportosan.

XVI. Benedek, nagy-britanniai apostoli útja végén az ország katolikus főpásztoraihoz intézett beszédében „prófétai gesztusnak nevezte ezt, amely pozitívan hozzájárulhat az anglikánok és katolikusok közötti kapcsolatok fejlődéséhez, és amely segít, hogy tekintetünket az ökumenikus tevékenység legvégső céljára irányítsuk és ez nem más, mint a teljes egyházi szeretetközösség”.

Az első ordinárius – a három felszentelt pap egyike – kinevezésekor köszönetet mondott a pápának bizalmáért, feleségének és családjának a támogatásért, az Anglikán Egyháznak mindazért, amellyel megajándékozta, Rowan Williams anglikán prímásnak türelméért és kedvességéért a katolikus egyházzal való szeretetközösség felé vezető hosszú és nem könnyű úton.

Egy hosszú interjúban arra emlékezett, hogy a katolikus egyházzal való szeretetközösségre lépésének vágya milyen módon határozta meg egész keresztény életét, továbbá arra, hogy a Szent Péter téren egy általános kihallgatás alkalmával milyen mély tapasztalatot szerzett az egyház egyetemességéről, továbbá elmeséli nagyapai örömét, hogy katolikus papként első miséjén megkeresztelhette első unokáját.

Tehát nem a megosztottság jele ez, hanem sokkal inkább egy híd az egység felé vezető úton. Mindannyiunknak új és szép dolog ez. Azt kívánjuk, hogy az új angol ordinariátus és a többi, amelyek majd ezután jönnek létre, e lelkületben szülessenek és fejlődjenek tovább. Védőszentje, Boldog Newman bíboros kísérje és segítse útján az ordinariátust!

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.