2011-01-21 17:28:54

Papa primio u audijenciju predstavnike rimske policije


Sveti je Otac danas primio u audijenciju upravitelje, predstavnike djelatnika i rimske policije. Kao rimski biskup svima je zahvalio na službi koju obavljaju za vječni grad, da se može živjeti u miru i sigurnosti. Osvrćući se na promjene u svijetu, primijetio je da se i grad Rim, premda je 'vječni', ipak mijenja, a vi ste povlašteni svjedoci tih promjena – ustvrdio je Benedikt XVI.
Unatoč novim nadama i mogućnostima, u svijetu se zamjećuje nedostatak moralnoga konsenzusa a slijedom toga i temeljne strukture za suživot ne uspijevaju u cijelosti ispuniti svoju zadaću, stoga su mnogi u napasti misliti da su određene snage za obranu građanskog društva osuđene na neuspjeh. Pred tom smo napašću poglavito mi kršćani odgovorni pronaći novu odlučnost u ispovijedanju vjere i unaprjeđivanju dobra da bi hrabro bili uz ljude u njihovim radostima i patnjama, u sretnim i tamnim časovima zemaljskoga života – kazao je Sveti Otac.
Osvrćući se na svakodnevni život, Papa je rekao da se u današnje doba pridaje velika važnost subjektivnoj dimenziji ljudske osobe pri tome je istaknuo kako se ne smije zaboraviti da je dostojanstvo ljudske osobe u njezinu odnosu s Bogom. Pozornost je prema subjektivnoj dimenziji po sebi vrlo dobra jer se ističe vrednota ljudske savjesti, ali u tome se i krije vrlo velika opasnost jer se u modernome svijetu učvrstilo ograničeno shvaćanje savjesti, a to je da je pojedinac mjerilo svega, svatko bi dakle imao svoju istinu i svoj moral – objasnio je Papa.
Posljedica takvoga viđenja savjesti jest da se vjera i moral ograniče u okvir subjektivnoga, da ih se smatra nebitnima za javni život i tako ih se isključi iz javnoga i građanskog života; iako društvo pridaje veliku važnost pluralizmu i snošljivosti ipak se religija postupno isključuje iz društva i želi se ograničiti njezin utjecaj na ljudski život – rekao je Benedikt XVI. objašnjavajući kršćansko shvaćanje savjesti.
Za kršćanina pravo značenje savjesti jest čovjekova sposobnost da prizna istinu i, još prije, mogućnost da osjeti njezin poziv, da je traži i nađe. Potrebno je da se čovjek zna otvoriti istini i dobru, da ih može svjesno i slobodno prihvatiti. Ljudska je osoba, uostalom, izraz nacrta ljubavi i istine: Bog ju je isplanirao s njezinom unutarnjošću, savješću da u njoj otkrije odrednice kako očuvati sebe i ljudsko društvo – ustvrdio je Sveti Otac.
Novi izazovi, koji se pomaljaju na obzoru, zahtijevaju susret Boga i čovjeka, da društvo i javne ustanove ponovno nađu svoju „dušu“, duhovne i moralne korijene, da učvrste uporišne etičke i pravne vrednote, dakle i političko djelovanje. Kršćanska vjera i Crkva stalno promiču opće dobro i cjeloviti ljudski razvoj. Sama vjerska služba i duhovna potpora koje, prema važećim zakonima, država i Crkva pružaju osoblju državne policije svjedoče trajnu plodnost ovoga susreta – primijetio je Benedikt XVI.
Govoreći o posebnosti vječnoga grada, Papa je istaknuo da su javni službenici pozvani dati dobar primjer pozitivne i plodne uzajamnosti između zdrave laičnosti i kršćanske vjere. Učinkovitost vaše službe zapravo je plod usklađenosti između profesionalnosti i ljudskih kvaliteta, između osuvremenjivanja sredstava i sigurnosnih sustava i ljudskih vrlina, poput strpljivosti, ustrajnosti u dobru, žrtvovanja i spremnosti slušanja. Sve je to, ako je dobro usklađeno, u korist građana, naročito osoba u teškoćama. Neka vam čovjek uvijek bude na prvome mjestu, da svi mogu živjeti istinskim ljudskim životom. Kao biskup Rima, pozivam vas da čitate i meditirate Riječ Božju, da u njoj nalazite izvor i nadahnuće svoga djelovanja – zaključio je Benedikt XVI.
All the contents on this site are copyrighted ©.