2011-01-20 13:10:03

A pápa katekézise a keresztény egységhétről


Január 19-én, szerdán délelőtt XVI. Benedek pápa a vatikáni VI. Pál teremben tartotta meg az általános kihallgatást, amelyen a kedden megkezdődött ökumenikus imanyolcadhoz fűzte gondolatait.

A keresztények látható egységéhez vezető út az ima útja, mivel az egységet alapvetően Isten építi. Az egység a szentháromságos misztériumból fakad, amely az Atya és a Fiú között áll fenn, szeretetpárbeszédben a Szentlélekkel. Ökumenikus elkötelezettségünk nyíljon meg Isten működésének, fohászkodjunk minden nap Isten segítségéért; az egyház az övé, nem a miénk – mondta katekézisében a pápa.

A Szentatya utalt az idei egységhét témájára, amely a jeruzsálemi első keresztény közösség tapasztalatát idézi fel: „…kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42).

Pünkösdkor a Szentlélek különböző nyelvű és kultúrájú emberekre szállt le: ez azt jelenti, hogy az egyház a kezdetektől fogva befogadja a különféle származású népeket és éppen a különbözőségekből kiindulva a Lélek egyetlen Testet teremt. Pünkösd, mint az egyház kezdete, jelzi Isten Szövetségének kiterjesztését minden teremtményre, népre és minden időre. Az egész teremtett világ haladjon valódi célkitűzése felé: legyen az egység és a szeretet helye.

Az Apostolok Cselekedeteiből idézett szakasz a jeruzsálemi első keresztény közösség négy jellemzőjét sorolja fel: egységesek voltak az apostolok tanításának meghallgatásában, a testvéri közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Ez a négy vonás ma is minden keresztény közösség életének tartóoszlopa, egyetlen szilárd alapja az egyház látható egységét célzó törekvéseknek.

Az első keresztények az apostolok szájából hallották az evangéliumi tanítást, amely a hívők mai közössége számára is vonatkozási pontot jelent. Az egységtörekvéseket tehát az apostolok által ránk hagyott hitletéteményhez való hűség elmélyítése révén kell megvalósítani.

A testvéri szeretetközösség ma is, csakúgy, mint az első keresztény közösségek számára, az Úr tanítványai közötti egység legkézzelfoghatóbb kifejezése.
Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy az első keresztények vagyonközösségben éltek. A gazdagok eladták birtokaikat, és az árát szétosztották a szükséget szenvedők között. Az ökumenizmus történetét a nehézségek és az elbizonytalanodások is jellemzik, de egyben a testvériség, az együttműködés, az emberi és spirituális javakban való osztozás is. Továbbra is ezen az úton haladunk előre – szögezte le a pápa.

A jeruzsálemi első közösségben alapvető volt a kenyértörés pillanata, amikor az Úr maga jelenvalóvá válik keresztáldozata révén. Az egyház az Eucharisztiából él: ez az igazság magába foglalja az egyház misztériumának központi magvát.
A krisztusi áldozathoz való csatlakozásunk Istennel való egységünk csúcspontja, egyben képviseli Krisztus tanítványainak egységét, teljes szeretetközösségét is. Az egységhéten különösen fájdalmas, hogy nem osztozhatunk az Oltáriszentségben, ami azt jelenti, hogy még messze vagyunk attól az egységtől, amelyért Krisztus imádkozott. Ez a fájdalmas tapasztalat bűnbánatra is késztet bennünket és arra, hogy még nagyobb lelkesedéssel törekedjünk a teljes egység akadályainak leküzdésére.

Végül az ősegyház negyedik jellemzője az ima volt, amely ma is minden nap elkíséri Krisztus tanítványait. A keresztény ima Jézus imájában való részvétel, gyermeki hozzáállás, mint ahogy erről a Miatyánk szavai tanúskodnak. Imádkozni azt is jelenti, hogy megnyílunk a testvériségnek, felismerjük, hogy az egyetlen mennyei Atya gyermekei vagyunk, készen állunk a megbocsátásra és a kiengesztelődésre.

Az Úr tanítványainak közös felelőssége, hogy az első keresztény közösséghez hasonlóan közös tanúságot tegyünk a világnak az egyetlen Istenről, aki Krisztusban nyilatkoztatta ki magát. Minden nap növekedjünk a kölcsönös szeretetben, kötelezzük el magunkat, hogy leküzdjük a még fennálló korlátokat. Munkálkodjunk együtt a még nyitott kérdések megoldásán és főleg legyünk tudatában annak, hogy utunkon az Úr segítségére van szükségünk.
Kitartóan imádkozzunk Istenhez az egység ajándékáért, hogy az egész világ számára beteljesedjen üdvösségre és kiengesztelődésre szóló terve – mondta szerda délelőtti katekézisében XVI. Benedek pápa.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.