2011-01-19 17:31:11

Opća audijencija srijedom


Na današnjoj općoj audijenciji u dvorani 'Pavao VI' u Vatikanu, Papa je katehezu posvetio Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana, koja je jučer započela, a svi su kršćani pozvani – istaknuo je – ujediniti se u molitvi da posvjedoče duboku međusobnu vezu i zazovu dar punoga zajedništva. Providnosno je to što je molitva u središtu hoda za uspostavu punoga jedinstva, a to nas još jednom podsjeća da jedinstvo jednostavno ne može biti plod ljudskog djela, ono je prije svega Božji dar – istaknuo je Benedikt XVI.
Nedvojbeno su ove zajedničke molitve – primijetio je Sveti Otac, navodeći II. vatikanski sabor – učinkovito sredstvo za postizanje milosti jedinstva, a istinsko su očitovanje veza kojima su katolici ujedinjeni s odvojenom braćom: „Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam ja među njima.“ U molitvi je hod prema vidljivome jedinstvu – kazao je nadalje Sveti Otac – jer zapravo ne izgrađujemo mi jedinstvo, nego Bog, ono dolazi od Njega, iz Trojstvenoga otajstva a naše se ekumensko zauzimanje ima otvoriti Božjem djelovanju, mora biti svagdanje zazivanje Božje pomoći. Crkva je njegova a ne naša – ustvrdio je Benedikt XVI.
Govoreći pak o temi molitvene osmine, rekao je da se ona odnosi na iskustvo prve kršćanske zajednice u Jeruzalemu, opisane u Djelima Apostolskim: „Bijahu postojani u apostolskom nauku, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama“. Ne smijemo zaboraviti da je Duh Sveti na Pedesetnicu sišao na osobe raznih jezika i kultura, a to znači da su od samog početka u Crkvi razni narodi, polazeći od tih razlika Duh je stvorio jedinstveno tijelo – pojasnio je Papa potom istaknuo glavna obilježja prve kršćanske zajednice.
U navedenom ulomku Djela Apostolskih ističu se četiri glavna obilježja opisane zajednice: postojanost u apostolskom nauku, bratsko zajedništvo, lomljenje kruha te molitve. Ta su obilježja i danas stožeri života svake kršćanske zajednice a jedini su temelj za napredak u traženju vidljivoga jedinstva Crkve – ustvrdio je Benedikt XVI. pojašnjavajući pojedina obilježja.
Govoreći o apostolskom nauku, rekao je da ga sveti Pavao jednostavno naziva 'Evanđelje'. Prvi su kršćani primili evanđelje preko usta Apostola, bili su ujedinjeni u slušanju i naviještanju, jer evanđelje je – kako tvrdi sveti Pavao – sila Božja za spasenje svakomu vjerniku. I danas je apostolski nauk mjerodavna norma zajednici vjernika: svaki se napor u izgradnji jedinstva među kršćanima mora oslanjati na produbljivanje poklada apostolske vjere – ustvrdio je Papa.
Objašnjavajući drugo obilježje te prve kršćanske zajednice, to jest bratsko zajedništvo, rekao je da je ono vanjskome svijetu najvidljiviji znak jedinstva među Gospodinovim učenicima. U Djelima Apostolskim čitamo da su prvi kršćani imali sve zajedničko, a tko je posjedovao materijalna dobra prodavao bi ih i dijelio potrebitima. Taj se oblik zajedništva tijekom povijesti na razne načine ostvario u Crkvi, a jedan od njih je uspostavljanje bratskog i prijateljskog odnosa između kršćana raznih vjeroispovijesti. Povijest je ekumenskog pokreta obilježena teškoćama i nesigurnostima, ali je ona i povijest bratstva, suradnje, te ljudskog i duhovnoga dijeljenja, upravo je ta povijest znakovito promijenila odnose između kršćana, svi se trudimo nastaviti taj put – rekao je Papa.
Govoreći o lomljenju kruha u prvoj kršćanskoj zajednici, Papa je rekao da Crkva živi od Euharistije. Ta istina ne sadržava samo svakodnevno iskustvo vjere, nego i srž otajstva Crkve. Sudjelovanje u Kristovoj žrtvi vrhunac je našega jedinstva s Bogom i predstavlja puninu jedinstva Kristovih učenika, potpuno zajedništvo. Tijekom Molitvenog tjedna posebno je jak osjećaj boli zbog nemogućnosti dijeljenja iste euharistijske gozbe, a to je znak da smo još daleko od ostvarenja jedinstva za koje je Krist molio – ustvrdio je Benedikt XVI. dodajući da je u tome pokajničko obilježje naše molitve, a osjećaj boli ima biti razlogom još većeg zauzimanja svih da dođe dan kada će se svi moći okupiti oko Gospodnjega stola, zajedno lomiti euharistijski kruh i piti iz istoga kaleža.
Osvrćući se na četvrto obilježje prve kršćanske zajednice, odnosno na molitvu, rekao je da ona oduvijek prati svakodnevni život Kristovih učenika u pokoravanju Božjoj volji, a to potvrđuju i riječi svetoga Pavla prvim kršćanskim zajednicama: Radujte se uvijek! Bez prestanka molite! U svakoj prilici zahvaljujte jer je to za vas volja Božja u Isusu Kristu. Kršćanska je molitva, sudjelovanje u Kristovoj molitvi, Sinovljevo je iskustvo u pravome smislu riječi, a to nam potvrđuju riječi molitve 'Oče Naš'. Moliti znači također otvarati se bratstvu, koje proizlazi iz toga da smo svi djeca jednoga Nebeskog Oca i da smo spremni na praštanje i pomirbu – kazao je Benedikt XVI.
Kao Gospodinovi učenici – kazao je nadalje Sveti Otac – zajedno smo odgovorni pred svijetom, moramo, poput prve kršćanske zajednice, zajedno svjedočiti jedinoga Boga koji se objavio i govori nam u Kristu, naviještati evanđelje usmjeravajući i osvjetljavajući hod čovjeka našega vremena, kojemu često nedostaju jasna i valjana uporišta. Stoga je važno rasti u uzajamnoj ljubavi, nastojati svladati postojeće prepreke među kršćanima, osjetiti da postoji istinsko nutarnje jedinstvo svih koji slijede Gospodina, promicati suradnju radeći zajedno na otvorenim pitanjima, te biti naročito svjesni da nas na tomu putu Gospodin treba podupirati, jer bez Njega, mi sami ne možemo ništa učiniti – zaključio je Sveti Otac dodajući da su se još jednom ujedinili u molitvi svi koji vjeruju u Isusa Krista, Sina Božjega: ustrajmo u molitvi, moleći od Boga dar jedinstva, da se za cijeli svijet ispuni njegov nacrt spasenja i pomirbe – potaknuo je Benedikt XVI. zaključujući današnju katehezu na općoj audijenciji.
Papa se na kraju obratio članovima udruge „Djeca u Raju: krila između neba i zemlje“, a riječ je o roditeljima koji su nenadano izgubili djecu, često na tragičan način. Ne dopustite da vas slome očaj i potištenost, nego pretvorite svoje trpljenje u nadu, poput Marije pod Križem – potaknuo je Benedikt XVI. potom se obratio mladima. U svojim mladenačkim godinama, ne propustite zamjećivati opasnosti, a u svakom se trenutku mudro i odgovorno ponašajte, naročito kada upravljate automobilom, da zaštitite svoj i tuđi život. Obraćajući se svećenicama koji djeluju u spomenutoj udruzi, potaknuo je ih je da nastave tu službu, te je zajamčio svoju molitvu za sve mlade koji su izgubili život. Njihovu duhovnu nazočnost osjećajte uza se, oni su, kako sami kažete, krila između neba i zemlje – zaključio je Sveti Otac.All the contents on this site are copyrighted ©.