2011-01-08 18:23:21

Misijska molitvena nakana za mjesec siječanj


Da kršćani mogu postići puno jedinstvo, svjedočeći ljudskomu rodu univerzalno Božje očinstvo – misijska je molitvena nakana Svetoga Oca za mjesec siječanj. Papa je u više navrata isticao da je ekumenizam jedan od glavnih ciljeva njegova pontifikata, kročiti na putu prema jedinstvu koje je Krist želio: „Da svi budu jedno, kao što si ti Oče u meni, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao“.
U Edinburgu se 1910. godine okupilo više od tisuću protestantskih i anglikanskih misionara, a kao gost im se pridružio jedan pravoslavni. Zajedno su željeli promišljati o potrebi kršćanskog jedinstva radi vjerodostojnoga naviještanja Isusove radosne vijesti. Baš je želji da se drugima navijesti Krista i svijetu donese njegovu pomirbenu poruku protivna proturječnost podjele među kršćanima. Kako nevjernici mogu povjerovati, ako se kršćani međusobno ne slažu? Zajedništvo i jedinstvo Kristovih učenika vrlo je važan uvjet za vjerodostojnije i učinkovitije svjedočenje – istaknuli su u agenciji Fides, komentirajući Papinu misijsku nakanu.
Jedinstvo je dar koji moramo izmoliti od milostivoga Boga. Doista je žalosno da podjela, koju je unio grijeh, traje u Kristovoj Crkvi. Stoga je uz molitvu potreban i iskren dijalog da se može napredovati na putu jedinstva. Sin je Božji umro na križu da sruši zid podjele, da ujedini sve raspršene ovce Izraela. Moć križa može ponovno uspostaviti izgubljeno jedinstvo, može spojiti dijelove Kistova plašta koji su ljudi pokidali. Raspeti je Krist most preko ponora koji nas dijeli od Boga i otvara nam novi i živi put prema Ocu. Rođen od žene, raspet poradi naših grijeha, uskrsnuo je da nas otkupi, Vječni nam sin pruža mogućnost da budemo njegovi sinovi i subaštinici – istaknuli su odgovorni u agenciji Fides.
U svijetu obilježenom vjerskom ravnodušnošću i rastućom odbojnošću prema kršćanskoj vjeri, potrebna je nova i snažna evangelizacija, ne samo među narodima koji ne poznaju Evanđelje, nego i tamo gdje je kršćanstvo bilo naviještano i povijesna je sastavnica. Stoga je Sveti Otac u propovijedi na završetku Molitvenog tjedna za jedinstvo kršćana 2010. godine ustvrdio: „Dok kročimo prema punome zajedništvu, pozvani smo pružati zajedničko svjedočanstvo pred sve složenijim izazovima našega vremena, poput sekularizacije i ravnodušnosti, relativizma i hedonizma, osjetljivih etičkih tema o početku i završetku života, granicama znanosti i tehnologije, dijaloga s drugim vjerskim tradicijama – istaknuo je Benedikt XVI..
Osim toga, rekao je nadalje, postoje i druga područja na kojima već sada moramo zajedno svjedočiti: očuvanje stvorenoga, promicanje općega dobra i mira, obrana dostojanstva ljudske osobe, borba da se pobijede bijede našega vremena, poput gladi, siromaštva, nepismenosti, nepravedne raspodjele dobara – ustvrdio je Papa 25. siječnja 2010. godine. Jedino bivajući jedna obitelj u Kristu, kršćani će moći svjedočiti Božje očinstvo, a iskreno bratstvo može postojati samo tamo gdje ljudi priznaju Boga za Oca. Ne može biti jedna obitelj ako nema zajedničkog oca. Neka dakle naša molitva bude postojana i prožeta nadom, jer se temelji na moći Kristovoj. Neka Njegov križ poruši zaprjeke koje mi postavljamo, da bude samo jedno stado i jedan pastir i da svijet povjeruje – želja je svih u agenciji Fides.All the contents on this site are copyrighted ©.