2011-01-05 13:43:11

Nordiska biskopskonferensen om massakern i den koptiska kyrkan i Alexandria


Med stor sorg har vi, de katolska biskoparna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, liksom otaliga andra tagit del av den fruktansvärda nyheten att ännu en kristen kyrka attackerats i Mellanöstern, denna gång en koptisk kyrka i Alexandria där många kristna mördades. Efter massakern i den syrisk-katolska katedralen i Bagdad kommer strax efteråt ännu ett terrordåd riktat mot den sårbara kristna minoriteten i denna del av världen, där de kristna är så utsatta. Vi vädjar därför till de ansvariga i dessa länder att med kraft och beslutsamhet verka för ett effektivt stöd och skydd för de kristna och deras heliga platser. Vi uppmanar också regeringarna i våra nordiska länder att med eftertryck försvara rätten till religionsfrihet och skydd för utsatta religiösa minoriteter i Mellanöstern och på andra håll.

Med tacksamhet noterar vi att påven Benedikt XVI vill samla ledare för alla religioner i Assisi i höst för att förstärka samarbete och dialog mellan religionerna och så främja fred och rättvisa i världen. Tillsammans med troende av alla religioner vill vi motverka allt våld och allt tvång i religionens namn, vem det än är som blir utsatt för detta. Allt sådant är en hädelse och förnekelse av Guds heliga namn och hans barmhärtighet.

För att visa vårt engagemang i dessa frågor kommer vi att i början av februari hålla vår sedan länge planerade biskopskonferens i Jerusalem. I denna stad som vi alla vördar som helig kommer vi att be för fred och rättvisa.

Djursholm 5 januari 2011 Nordiska Biskopskonferensen
All the contents on this site are copyrighted ©.