2011-01-04 18:03:15

Kardinal Koch o pedeset godina Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana


Slika dvojice apostola, svetoga Petra i svetoga Andrije, Kristovih učenika, na čelu Katoličke i pravoslavne Crkve, nalazi se na ulazu u urede Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, simbolizirajući bratstvo i dijalog među Crkvama. Papinsko vijeće, koje je prošle godine obilježilo pedesetu obljetnicu ustanovljenja, nastavlja dijalog i potiče promicanje ekumenskog duha među kršćanima, kako je predviđeno u dokumentu II. vatikanskog sabora Unitatis Redintegratio, osim toga zaduženo je za imenovanje „bratskih delegata“ Crkve i crkvenih zajednica, za slavlja velikih crkvenih događaja Katoličke crkve.
O povijesti, izazovima i plodovima Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana za agenciju Zenit govorio je njegov predsjednik, švicarski kardinal Kurt Koch. Papa je Ivan XXIII. 1960. godine želio da ekumenska dimenzija bude jedna od glavnih točaka II. vatikanskog sabora, stoga je ustanovio Tajništvo za jedinstvo kršćana, tako se prije zvalo, i njegovo vodstvo povjerio isusovačkom kardinalu Augustinu Bei, rektoru Biblijskog zavoda, a tajnik mu je bio hrvatski isusovac pater Stjepan Smidt. Papa je Ivan Pavao II. 1988. godine preimenovao Tajništvo u Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana – kazao je kardinal Koch.
Govoreći o plodovima pedesetogodišnjeg djelovanja Vijeća, rekao je da ekumenska dimenzija važna i potrebna Crkvi, a to je i papa Ivan Pavao II. rekao u svojoj enciklici 'Da budu jedno' (Ut unum sint). Kada je izabran papa Benedikt XVI., on je u prvoj poruci rekao da će ekumenizam biti među glavnim izazovima njegova pontifikata i to je jedan od glavnih plodova Vijeća, ali valja spomenuti da je i uznapredovali dijalog s pravoslavnim crkvama, te ekumenizam u istočnome kontekstu također i s luteranima i metodistima – rekao je kardinal.
Na upit smatra li susret Pavla VI. i Atenagore I. plodom Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, rekao je da je to bio prvi susret između Pape, rimskog biskupa, i ekumenskog patrijarha. Nakon susreta je započeo lijep običaj uzajamnih posjeta carigradskog izaslanstva za blagdan svetih Petra i Pavla u Rimu, te posjet Vatikanskog izaslanstva Carigradu za blagdan svetoga Andrije. Petar i Andrija bili su braća, a Rimska i carigradska crkva su sestre – ustvrdio je kardinal Koch dodajući da se i nedavna beatifikacija kardinala Newmana može smatrati plodom Papinskog vijeća, ona je bila istinski ekumenski događaj jer Newmana štuju katolici i anglikanci.
Osvrnuvši se na apostolsku konstituciju 'Anglicanorum coetibus' rekao je da je Vijeće odgovorno za dijalog, a konstitucija se odnosi na vjernike, svećenike i anglikanske biskupe koji žele pristupiti Katoličkoj Crkvi, pa je stoga nadležnost Zbora za nauk vjere. Obraćanja su se uvijek događala u Crkvi, ali ovaj put je riječ o skupinama vjernika, svećenika i biskupa. Sveti Otac rado prima sve osobe koje žele pristupiti Katoličkoj crkvi, to nije zaprjeka ekumenskom dijalogu – istaknuo je kardinal Koch.
Govoreći pak o teškoćama dijaloga s pravoslavnim te istočnim i reformiranim crkvama, rekao je da s istočnim crkvama imamo temelj zajedničke vjere, ali nam je kultura različita. Što se pak tiče ekumenskog dijaloga s post-reformskim crkvama, kultura nam je donekle zajednička ali se ima raspravljati o cijeloj ekleziologiji.
Na upit o iskustvu s nedavno završene Sinode za Bliski istok, rekao je da su drevne istočne crkve veliko bogatstvo za cijelu Crkvu. Te su crkve vjerne Papi i crkvenome učiteljstvu, one zaista mogu biti ekumenska poveznica između Pravoslavnih i Katoličke crkve, a to tvrdi i II. vatikanski sabor – podsjetio je kardinal.
Odgovarajući pak na primjedbu da je bilo prije 100 godina nezamislivo Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, rekao je da Pavao VI. u enciklici 'Ecclesiam Suam' govori o početku dijaloga. Svaki Papa odgovara na izazove svoga doba. Crkva je otvorena novoj evangelizaciji, koju želi papa Benedikt XVI., a i ona ide u smjeru otvaranja i produbljivanja poslanja Crkve u sekulariziranim zemljama, koje su nastale na kršćanskoj tradiciji ali je pomalo zaboravljaju, pa je upravo stoga potrebna nova evangelizacija – zaključio je kardinal Koch.All the contents on this site are copyrighted ©.