2011-01-02 18:22:29

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána


Vatikán (2. januára, RV) - V dnešný, druhý deň nového roka sa na Námestí sv. Petra zišlo veľké množstvo veriacich, aby si vypočuli nedeľný príhovor Svätého Otca a pomodlili sa spoločne s ním mariánsku modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. im povedal:

Drahí bratia a sestry!
Ešte raz opakujem všetkým moje blahoprianie do nového roka a ďakujem všetkým, ktorí mi poslali zvesť o duchovnej blízkosti. Liturgia tejto nedele predkladá Prológ evanjelia sv. Jána, slávnostne proklamovaný v deň Vianoc. Tento obdivuhodný text vyjadruje vo forme hymnu tajomstvo vtelenia, ohlasované očitými svedkami, apoštolmi, osobitne Jánom, ktorého sviatok, nie náhodou, sa slávi 27. decembra. Svätý Cromazio z Aquilei hovorí, že „Ján bol najmladší zo všetkých učeníkov Pána, najmladší podľa veku, ale najstarší vo viere“ (Sermo II, 1 De Sancta Iohann Evangelista, CCL 9th, 101). Keď čítame „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1,1), evanjelista - tradične prirovnávaný k orlu - sa vznáša nad dejinami ľudstva skúmajúc hlbiny Božie, ale čoskoro, nasledujúc svojho Majstra, sa vracia do pozemskej dimenzie, hovoriac: „A Slovo sa stalo telom“ (Jn 1,14). Slovo je „živá realita: Boh, ktorý ... komunikuje sám tým, že sa stáva človekom“ (J. Ratzinger, teológia liturgie, LEV, 2010, 618). Skutočne, Ján dosvedčuje, že „prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu“ (Jn 1,14). „On sa uponížil a pokorne prijal náš stav,“ hovorí svätý Lev Veľký, „bez toho, aby sa umenšil jeho majestát“ (Tractatus XXI, 2, CCL 138, 86-87). V Prológu znovu čítame: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1,16). „Čo je prvá milosť, ktorú sme dostali?“ pýta sa sv. Augustín a odpovedá „Je to viera.“ Hneď dodáva. Druhou milosťou je „večný život“ (Tractatus in Ioh. III, 8,9, CCL 36, 24,25).
Teraz sa v španielskom jazyku obraciam na tisícky rodín, ktoré sa zišli v Madride na veľkú manifestáciu.
S láskou pozdravujem početných kňazov a veriacich na Plaza de Colón v Madride, ktorí sa tam zišli, aby s radosťou slávili hodnoty manželstva a rodiny. Toto stretnutie má názov „Kresťanská rodina, nádeje pre Európu“. Drahí priatelia, pozývam vás k tomu, aby ste boli silní v láske a s pokorou uvažovali o tajomstve Vianoc, ktoré sa naďalej prihovára srdcu a je školou rodinného života a bratstva. Materský pohľad Panny Márie, milujúca ochrana svätého Jozefa a jemná prítomnosť dieťaťa Ježiša sú jasnou predstavou o tom, čo by malo byť v každej kresťanskej rodine. Kresťanská rodina by mala byť svätyňou vernosti, rešpektu a porozumenia, v ktorej sa odovzdáva viera, nádej a oživuje láska. Povzbudzujem všetkých, aby v domácnostiach žili kresťanské povolanie s obnoveným nadšením, aby boli pravdiví služobníci lásky, ktorí vítajú, sprevádzajú a chránia život. Vytvorte z vašich domovov skutočné strediská cností, pokoja a dôvery, ktoré vedené Božou milosťou múdro rozpoznávajú volanie Pána, ktorý neustále pozýva, aby ho nasledovali. S týmito pocitmi zverujem Svätej rodine z Nazareta zámery a výsledky tohto stretnutia, aby stále vo viacerých rodinách vzrastala radosť, vzájomné darovanie sa a veľkorysosť. Nech vás Boh neustále požehnáva.
Pannu Máriu, ktorej Pán zveril ako matke „učeníka, ktorého miloval“, poprosme o silu konať ako deti, ktoré sú „narodené z Boha“ (porov. Jn 1,13), prijímajúc jeden druhého, a tak prejavujúc bratskú lásku".

Preložil Peter DufkaAll the contents on this site are copyrighted ©.