2011-01-17 09:35:57

Ekumeninen valtuuskunta Suomesta paavin vastaanotolla


"Jokavuotinen perinteellinen pyhiinvaelluksenne todistaa luterilaisten ja katolilaisten välisestä yhteistyöstä, rehellisistä ja ystävällisistä suhteista, mitkä yleisesti ottaen koskevat kaikkia maanne kristittyjä.Vaikka vielä emme olekaan saavuttaneet ekumenisen liikkeen päämäärää,eli täydellistä uskonyhteyttä,dialogin avulla on tapahtunut paljon lähentymistä,mikä vahvistaa toivoamme toteuttaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tahto,jotta kaikki olisivat yhtä"lausui Benedictus XVI suomalaiselle ekumeniselle valtuuskunnalle,mikä on saapunut Roomaan vuotuiselle pyhiinvaellukselle Pyhän Henrikin muistojuhlan yhteydessä. Paavi halusi mainita myös vanhurskauttamisoppia koskevan asiakirjan.Teologiassa ja uskossa kaikki on yhteydessä,joten vanhurskauttamisen syvällisempi ymmärtäminen auttaa meitä paremmin ymmärtämään myös kirkon luonteen.Hän halusi korostaa,että tutkimus ja dialogi eivät yksin riitä, vaan on jatkuvasti rukoiltava ja elettävä Jumalan tahdon mukaan,sillä ekumenia ei ole meidän vaan Jumalan työn tulos.Ekumeniasta on jossain suhteessa tullut vaikeampaa,tai ainakin vaativampaa,mikä koskee ekumenisia menettelytapoja,menneiden vuosien saavutuksia sekä yleisesti aikamme uskonongelmia."Tässä valossa vuotuinen pyhiinvaelluksenne Pyhän Henrikin juhlana on tärkeä tapahtuma, se rohkaisee ponnistuksiamme ekumenian hyväksi ja varmuuttamme ,että meidän on kuljettava yhdessä,sillä Kristus on ihmiskunnan tie".All the contents on this site are copyrighted ©.