2011-01-01 18:18:09

Svečani 'Te Deum' u bazilici svetoga Petra


Vječni je Bog ušao i boravi u čovječjem vremenu. Ušao je i boravi s osobom Isusa koji je Spasitelj svijeta – rekao je sinoć Sveti Otac, u bazilici svetoga Petra, tijekom Večernje za svetkovinu Presvete Djevice Bogorodice, a nakon Večernje je otpjevan tradicionalni 'Te Deum' za završetak građanske godine. Papa je u propovijedi pozvao vjernika da s nadom gledaju u budućnost, unatoč trpljenima sadašnjeg vremena, prije svega zbog neizvjesnog stanja brojnih obitelji. Nakon Večernje i pjevanja 'Tebe Boga hvalimo' u bazilici, Sveti se Otac zadržao u kratkoj molitvi pred jaslicama na Trgu svetoga Petra.
Na isteku godine, bremenite događajima, Papa je pozvao vjernike da prije svega zahvale Gospodinu za svaku primljenu milost, a ponajprije za Milost u osobi Krista Isusa. Jednostavno zahvaljivati Bogu za svu dobrotu, svjesni da nam ta zahvalnost može pomoći otkriti veliku vrijednost ispisanu u vremenu: Određeno godišnjim, mjesečnim, tjednim i svakodnevnim skandiranjem, ono je ispunjeno Božjom ljubavlju, milosnim Božjim darovima, vrijeme je spasenja. Da, Vječni je Bog ušao i prebiva u čovječjem vremenu. U njega je ušao i ostaje s osobom Isusa, utjelovljenog Sina Božjeg, Spasitelja svijeta – ustvrdio je Benedikt XVI.
Od samog stvaranja Vječno ulazi u vremenito i obnavlja ga u korijenu, oslobađajući čovjeka od grijeha - rekao je Papa dodajući – ali se samo dolaskom Kristovim i njegovim otkupljenjem ispunja punina vremenâ, kako piše apostol Pavao u četvrtom poglavlju poslanice Galaćanima: s Isusom se ispunilo vrijeme, doseglo je svoju puninu, zadobilo je značenje milosti i obnoviteljskog spasa što biva razvidno s Božićem. Naše je ljudsko vrijeme bremenito zlima, trpljenjem, svakovrsnim dramama, – od prouzročenih ljudskom zloćom do nemilih prirodnih pojava – ali zacijelo konačno i neizbrisivo obuhvaća radosnu i oslobađajuću novinu Krista Spasitelja – rekao je Papa.
Božić poziva da se nađe i otkrije Božja nazočnost u svakodnevnome životu, a Sveti Otac misli na sve potrebite: Posebno mislim na one s teškoćama, koji ove blagdanske dane provode između neudobnosti i trpljenja. Svima i svakome napose upućujem svoju utješnu misao popraćenu molitvom – ustvrdio je Benedikt XVI. potom izrazio zadovoljstvo „kapilarnom apostolskom akcijom“ Crkve u Rimu. Ohrabrio je centre za slušanje evanđelja, pohvalio je brojne pothvate evangelizacije i misija, potvrdio središnjost Euharistije, povlaštenog mjesta za slušanje riječi Božje. Papa je također spomenuo sve koji dragovoljno, potaknuti ljubavlju, žrtvuju svoj život da drugima pomognu.
Posebno se sjećam svoga posjeta Caritasovu gostinjcu na glavnom željezničkom kolodvoru u Rimu, gdje, zahvaljujući služenju i nesebičnom zauzimanju dragovoljaca, mnogi muškarci i žene mogu rukom dotaknuti ljubav Božju. Još sadašnji trenutak zadaje briga zbog nesigurnog stanja brojnih obitelji, a od cijele biskupijske zajednice zahtijeva da bude blizu onima koji žive u uvjetima neudobnosti i siromaštva. Neka Bog, bezgranična ljubav, zapali srce svakoga od nas onom istom ljubavlju koja ga je potaknula da nam daruje svojega jedinorođenog Sina – molio je Sveti Otac te pozvao sve da s pouzdanjem gledaju na budućnost, sigurni da nas podupiru i prihvaćaju Marijine ruke – zaključio je Benedikt XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.