2010-12-31 18:50:18

Benediktas XVI parašė laišką Santiago de Compostela vyskupui apaštalo Jokūbo šventųjų metų uždarymo proga


Pusantros valandos anksčiau negu popiežiaus Šv. Petro bazilikoje vadovauti mišparai, Santiago de Compostela šventovėje prasidėjo vietos arkivyskupo Juliano Barrio vadovautas iškilmingas šiemet švęstų apaštalo Jokūbo šventųjų metų uždarymas.

Šia proga popiežius Benediktas XVI parašė laišką Santjago arkivyskupui. Laiške jis visų pirma prisimena savo piligrimystę į Santjagą 2010 metų lapkričio pradžioje. Šiandien kartu su jumis dėkoju Dievui už visas malones, kuriomis jis apdovanojo šv. Jokūbo metų piligrimus, maldingai keliavusius į tą šventą atnaujinti savo tikėjimo, patirti Jėzaus meilės ir gailestingumo. Susitikimas su Jėzumi Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentuose žmogų perkeičia ir atnaujina. Piligrimai, kaip Emauso mokiniai, atpažinę Jėzų laužantį duoną, džiaugsmo kupini grįžta į savo namus, į savo įprastinę aplinką, ir savo džiaugsmu dalijasi su kitais žmonėmis.

Tokio piligrimystės išgyvenimo popiežius ypatingai linki jaunimui ir primena, kad jau greit, ateinančią vasarą, Madride vyks pasaulio jaunimo dienos, kuriose jis pats ketina dalyvauti. Apaštalas šv. Jokūbas jaunimą temoko drąsiai priimti Viešpaties kvietimą. Jis tebūnie pavyzdys visų pirma tiems jaunuoliams, kuriuos Viešpats kviečia būti jo vynuogyno darbininkais.

Apaštalo šv. Jokūbo metų tradicija siekia dvyliktojo amžiaus pradžią. Popiežius Kalikstas II Santiago de Compostela vyskupijai suteikė privilegiją skelbti šventuosius metus tais metais kai apaštalo šv. Jokūbo šventė, minima liepos 25-ąją, sutampa su sekmadieniu. Ką tik užbaigtieji apaštalo Jokūbo šventieji metai buvo 119-ji nuo jų minėjimo tradicijos pradžios. Šia proga į Santiago de Compostela šventovę buvo atvykę 270 tūkstančių maldininkų. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.