2010-12-27 12:07:03

Նոր Հրատարակութիւններ


Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հրատարակչական բաժինը լոյս է ընծայել հերթական երկու աշխատութիւնները՝ Կալլիստոս եպիսկոպոսի Ուղղափառ ուղին եւ Վարք սրբոցի աշխարհաբար թարգմանութեան Դ հատորը։
20-րդ դարի բիւզանդական ուղղափառ աստուածաբանական մտածողութեան բացառիկ ներկայացուցիչներից մէկի՝ եպիսկոպոս Կալլիստոս Վեարի Ուղղափառ ուղին գիրքն առաջին անգամ է հայերէն հրատարակւում։ Գիրքն անգլերենից հայերէն է թարգմանել Յասմիկ Մուրադեանը։
Միւս աշխատութիւնը՝ Վարք Սրբոցի Դ հատորը, ընդրկում է Ս. Պանդալիոն Ս. Կոյս Քրիստոնիայ յօդուածները։ Այն գրաբարից թարգմանել է Գեւորգ Մադոյեանը։
Երկու աշխատութիւնները հրատարակուել են Սարգիս Գաբրիէլեան հիմնադրամի մեկենասութեամբ։
All the contents on this site are copyrighted ©.