2010-12-24 14:36:32

Popiežiaus sveikinimas Didžiosios Britanijos gyventojams


BBC radijas perdavė popiežiaus Benedikto XVI kalėdinius sveikinimus visiems Didžiosios Britanijos gyventojams. Penktadienio rytą transliuotame iš anksto įrašytame maždaug trijų minučių trukmės kreipimesi Benediktas XVI visų pirma prisiminė savo vizitą Jungtinėje Karalystėje šių metų rugsėjo mėnesį. Džiaugiuosi, - sakė popiežius, - kad man suteikiama galimybė vėl į jus kreiptis ir pasveikinti visus klausytojus dabar, kai ruošiamės minėti Kristaus gimimą.

Mūsų mintys grįžta į tuos istorijos laikus kai Dievo išrinktoji tauta, Izraelio vaikai, gyveno intensyvaus laukimo metą. Jie laukė Mesijo, kurį Dievas buvo pažadėjęs atsiųsti, ir jį įsivaizdavo kaip didįjį vadovą, kuris juos išgelbės iš svetimšalių valdžios ir atkurs laisvę.

Dievas visada ištikimai laikosi duoto žodžio, bet dažnai mus nustebina būdai, kuriais jis įvykdo savo pažadus. Betliejuje gimęs kūdikis atnešė laisvę, bet ne tik tais laikais ir toje vietoje gyvenusiems žmonėms. Jis yra visų, kiekvienoje pasaulio vietoje ir kiekvienu istorijos metu gyvenančių žmonių Išganytojas. Jis atnešė ne politinį, karinėmis priemonėmis pasiekiamą išvadavimą, bet priešingai, Kristus savo baisia mirtimi ant kryžiaus nugalėjo mirtį ir atnaujino gyvenimą visiems laikams.

Ir nors ji gimė skurde, toli nuo pasaulio akių, nuo žemiškos galios centrų, jis yra paties Dievo Sūnus. Iš meilės mums jis prisiėmė mūsų žmogystę, mūsų silpnumą ir pažeidžiamumą, atvėrė mums kelią, vedantį į gyvenimo pilnatvę, į dalyvavimą paties Dievo gyvenime.

Širdyse medituodami šį didįjį Kalėdų slėpinį, dėkokime Dievui už mums parodytą jo gerumą ir džiugiai skelbkime visiems aplinkiniams gerąją naujieną, kad Dievas mus išvaduoja iš visko kas mus varžo, grąžina mums gyvybę teikiančią viltį.

Brangūs bičiuliai, gyvenantys Škotijoje, Anglijoje ir Velse, ir visi anglakalbiai pasaulio gyventojai, - kalbėjo popiežius, - noriu, kad žinotumėte, jog šiuo ypatingu šventu metu visus jus atsimenu savo maldose. Meldžiuosi už jūsų šeimas, už jūsų vaikus, už sergančius ir slegiamus dabartinio meto sunkumų. Ypatingai meldžiuosi už senolius ir tuos, kas baigia šio gyvenimo dienas. Prašau Kristų, pasaulio šviesą, kad išsklaidytų sutemas jūsų gyvenime ir kiekvieną apdovanotų ramių ir džiugių Kalėdų malone. Viešpats telaimina jus visus! (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.