2010-12-21 14:45:55

Հայրապետական Կոնդակով Հիմնուեցան Երկու Նոր Թեմեր։


Հայաստանի Մէջ Հայրապետական Կոնդակով Հիմնուեցան Երկու Նոր Թեմեր՝` Վայոց Թեմը Եւ Տաւուշի Թեմը՝՝։
Վայոց թեմի առաջնորդի պաշտօնում ծառայութեան է կոչուել Աբրահամ եպիսկոպոս Մկրտչեանը՝`՝` ազատուելով Սիւնեաց թեմի առաջնորդի պաշտօնից։ Սիւնեաց թեմի Սիւնիքի փոխառաջնորդ Զաւէն աբեղայ Եազիչեանը, ազատուելով իր պաշտօնից, նշանակուել է նոյն թեմի Առաջնորդական տեղապահ։ Իսկ Գուարաց Թեմի Տաւուշի փոխառաջնորդ Տ Թորոմ վարդապետ Տօնիկեանը ծառայութեան է կոչուել Տաւուշի թեմում՝` որպէս Առաջնորդական տեղապահ։
All the contents on this site are copyrighted ©.