2010-12-20 18:58:12

Sekmadienio vidudienio malda. Šv. Juozapas


Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Benediktas XVI trumpai komentavo dienos Evangelijos ištrauką, pasakojančią apie Jėzaus gimimą.

Pasak Šventojo Tėvo, evangelistas Matas apie šį epizodą pasakoja iš šv. Juozapo, pažadėjo Marijos sutuoktinio pusės. Juozapas atskleidžia, kad dar prieš pradedant gyventi kartu, Marija yra nėščia. Juozapas sutrinka ir galvoja tylomis atleisti Mariją. Tačiau sapne pasirodęs angelas jį padrąsina, pasako, kad kūdikis pradėtas Šventosios Dvasios ir kad jis išgelbės tautą iš nuodėmių.

Šv. Juozapas, būdamas „teisus žmogus“, sutinka dalyvauti Įsikūnijimo slėpinyje, elgiasi taip, kaip nurodė angelas ir yra įsitikinęs, kad veikia teisingai. Tokiu būdu, kaip giedama senuosiuose rytų himnuose, patenka į ištikimų ir nuolankių tarnų būrį, panašus į angelus ir pranašus, į kankinius ir apaštalus.

Šventasis Juozapas yra žemiškojo Mesijo gyvenimo sergėtojas. Tuo pat metu jame išryškėja naujas žmogus, kuris skelbia Viešpaties nuostabius darbus, su pasitikėjimu ir drąsa žiūri į ateitį, nesiekia savo valios, tačiau pasitiki begaliniu gailestingumo To, kuris išpildo pranašystes ir pradeda išgelbėjimo laiką.

Brangūs bičiuliai, - sakė popiežius Benediktas XVI, - šv. Juozapui, visos Bažnyčios globėjui, noriu patikėti visus ganytojus, ragindamas juos krikščionims ir visam pasauliui kasdien su nuolankumu rodyti tai, ką siūlo Jėzaus žodžiai ir gestai.

Baigdamas savo kalbą Šventasis Tėvas sveikino iš toliau atvykusius piligrimus prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų ir lenkų kalbomis, visiems linkėjo gero sekmadienio ir ramių Kalėdų Viešpaties taikoje ir šviesoje. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.