2010-12-15 12:29:10

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje 2010 12 14


Š. m. gruodžio 14 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, vyko eilinis kasmėnesinis visos vyskupijos kunigų susirinkimas. Šio susirinkimo tema buvo tikybos mokymas mokyklose ir parapijinė katechezė.

Susirinkimas buvo pradėtas bendras malda – Valandų liturgija – Dienine, po kurios į susirinkusiuosius kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila. Vyskupas patikino, kad temos, kaip tikybos mokymas ir parapijinė katechezė yra ypatingai svarbios Bažnyčios pastoracijoje ir turėtų būti kiekvieno kunigo ypatingu širdies rūpesčiu. Ordinaras trumpai pristatė Europos situaciją tikybos mokymo mokyklose kontekste akcentuodamas, kad yra šalių, kur tikybos mokymas yra privalomas, yra šalių, kur valstybinėse mokyklose tikyba nėra dėstoma ir yra šalių, tokių daugumą, kur mokiniai turi alternatyvą pasirinkti tikybą arba etiką, kaip ir Lietuvoje.

Toliau susirinkimą tęsė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis, kunigams primindamas Katechetikos centro tikslus ir veiklos kryptis bei padėkodamas už bendradarbiavimą rūpinantis tikybos mokymu bei tikybos mokytojais.

Katechetikos centro metodininkė Elena Gvazdaitienė susirinkusiems kunigams pristatė 2010/2011 mm. tikybos pasirinkimo statistiką vyskupijoje, smulkiai atskleisdama tikslius skaičius liečiančius bendrą Lietuvos bei Vilkaviškio vyskupijos padėtį, atskirų vyskupijos dekanatų situaciją, procentinį lankomumo pasiskirstymą pagal klases ir pristatydama, kiek pasauliečių, kunigų ir vienuolių tikybą dėsto. Vilkaviškio vyskupijoje yra 48 832 mokiniai iš kurių 65,5 procento lanko tikybos pamokas.

Pirmąją susitikimo dalį užbaigė mokytoja Odeta Vasiliauskaitė iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos, kuri pasidalino savo mintimis apie tikybos mokytojo šiandieną, labai konkrečiai atskleisdama iššūkių tikrovę bei pasidalindama tuo, kas džiugina ir stiprina viltį.

Antroji susirinkimo dalis buvo skirta parapijinei katechezei. Pokalbį pradėjo vyskupas Rimantas Norvila atskleisdamas esamą vyskupijos situaciją rengiant Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Ganytojas akcentavo, kad esamos vyskupijos gairės rengiant sakramentams tikrai padėjo situaciją normalizuoti, išgauti tam tikrą vienodumą, tačiau problemų į kurias atkreiptinas dėmesys, taip pat dar yra.

Tuomet kun. Rytis Baltrušaitis susirinkusiems pristatė Vilkaviškio vyskupijos Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centrą, kurio užduotis ir yra pagelbėti parapijoms rengiant vaikus, paauglius, jaunuolius bei suaugusius sakramentams, bei edukacinio pobūdžio renginiai parapijoms ir bendruomenėms. Ką konkrečiai šis centras turi pasiūlyti parapijoms, pristatė centro referentė Lina Mažeikaitė.

Marijampolės darželio-mokyklos „Želmenėliai“ pradinių klasių ir tikybos mokytojas bei Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo Bazilikos katechetas Saulius Andriuška pasidalino iššūkiais, kuriuos sutinka katechetas parapijinės katechezės kelyje. Katechetas akcentavo vaikuose, jų šeimose ir pačiuose katechetuose esančias problemas, kurios dažnai trukdo gyvam susitikimui su Dievu.

Vėliau kun. Rytis Baltrušaitis kunigams pristatė visas Lietuvoje esančias metodines priemones, kurios padeda rengti Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams.

Pačioje susitikimo pabaigoje kunigai Žydrūnas Kulpys, Juozas Fakėjavas ir Prienų dekanato dekanas kun. Jonas Baliūnas visus ragino kuo gausiau dalyvauti Vilkaviškio vyskupijos tradicinėje kasmetinėje šeimų šventėje 2011 metais sausio 9 dieną Prienuose.

Po bendrų pietų posėdžiauti rinkosi vyskupijos kunigų taryba.

Kun. Rytis Baltrušaitis
All the contents on this site are copyrighted ©.