2010-12-11 17:46:39

Irako krikščionys mini nužudytuosius Bagdade


Penktadienį, gruodžio 10 dieną, Bagdade buvo prisiminti spalio 31 dieną sirų katalikų katedroje nužudyti žmonės – du kunigai ir daugiau nei keturiasdešimt tikinčiųjų, dalyvavusių sekmadienio Mišiose. Rytų krikščionių papročiu, mirusieji artimieji ypatingai atsimenami keturiasdešimtą dieną po mirties, o gruodžio 10-ąją kaip tik ir sukako lygiai 40 dienų nuo ano tragiško pasikėsinimo. Gedulingos Mišios buvo aukojamos toje pačiose Bagdado sirų katalikų katedroje, kurioje įvyko ana tragedija. Dalyvavo visų Bagdado krikščioniškų bendruomenių atstovai. Šįkart prie sirų katalikų katedros buvo sutelktos nepaprastos policijos pajėgos. Eismas gretimose gatvėse buvo uždarytas, o vien priešais katedrą stovinčių policijos automobilių buvo priskaičiuota dvidešimt.

Antrame pagal gyventojų skaičių Irako mieste – Basroje – protestuojant prieš vis didėjantį nepakantumą krikščionims, vietinių Bažnyčių atstovai susitarė atsisakyti viešo Kalėdų šventimo. Įvairių krikščioniškų konfesijų kunigai paaiškino savo bendruomenių nariams, kad viešo Kalėdų šventimo atsisakoma ir protestuojant prieš nesaugumą, ir kartu siekiant išvengti galimų užpuolimų. Žmonių paprašyta Kalėdų šventes maldingai minėti namuose. Įspėta nenaudoti tradicinių kalėdinių papuošalų, kad galimų išpuolių organizatoriai pagal juos negalėtų identifikuoti krikščionių gyvenamų namų.

Pasikėsinimų į krikščionis aukas ir ypač nužudytuosius Bagdado sirų katalikų katedroje spalio 31 dieną prisiminė ir šį penktadienį Romoje, Irako ambasadoje prie Šventojo Sosto surengto minėjimo dalyviai. Terorizmo aukų pagerbime dalyvavo sirų katalikų vizitatorius Vakarų Europoje arkivyskupas Jules Mikhel Al Jamil. Jis pažymėjo, kad Irake vykstantys pasikėsinimai prieš krikščionis nėra tik atsitiktiniai aklos neapykantos atvejai, bet priklauso dideliam sistemingam planui, kurio tikslas tiek įbauginti krikščionis, kad jie visi emigruotų iš Irako.

Spalio 14 ir 15 dienomis Irako vyskupų delegacija lankysis Europos Parlamente Strasbūre. Delegacijai vadovaus Mosulo sirų katalikų arkivyskupas Basile Georges Casmoussa. Kartu su juo į Strasbūrą keliaus Bagdado sirų katalikų arkivyskupas Athanase Matti Shaba ir Bagdado chaldėjų augziliaras vyskupas Shlemon Warduni.

Keletą dienų anksčiau, gruodžio 8-ąją, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, Paryžiuje, Prancūzijos vyskupų konferencijos būstinėje Kirkuko chaldėjų vyskupui Luisui Sako buvo suteikta tarptautinio katalikų judėjimo Pax Christi šiemetinė taikos premija. Atsiimdamas premiją, Kirkuko vyskupas irgi prisiminė baisaus pasikėsinimo Bagdade spalio 31 dieną aukas. Irakas šiandien yra kankinių ir Bažnyčios persekiojimų šalis,- sakė vyskupas.

Apie Irako krikščionių vargus Paryžiuje šiomis dienomis kalbėjo taip pat ir Antiochijos sirų katalikų patriarchas Ignace Youssef III Younan – Libane reziduojantis visos sirų katalikų Bažnyčios vadovas. Jis lankė Prancūzijoje gydomus sirų katalikų bendruomenės narius, sužeistus spalio 31 dieną Bagdado katedroje. Patriarchas reikalavo, kad Irako vyriausybė skirtų daugiau dėmesio savo piliečių, pirmiausia krikščionių saugumui. Irako gyventojų musulmonų dauguma yra taikūs žmonės ir geri krikščionių kaimynai. Krikščionis reikia ginti ne nuo musulmonų, bet nuo teroristų. Tačiau nesugebėjimas sustabdyti pasikėsinimų, kenkia ir lig šiol buvusiems tradiciškai geriems krikščionių ir musulmonų santykiams. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.