2010-12-09 17:28:16

Argentinska biskopar om betydelsen av äktenskapet och familjen. Brasilianska biskopar engagerar sig i försvaret av livet.


(09.12.10) Inför Julen har biskoparna i Patagonien-Comahue, riktat en uppmaning till de troende i Argentina att värdesätta äktenskapet och familjen. ”Varje år infinner sig Julen med ett enkelt, men nytt budskap”, skriver biskoparna i ett herdabrev. ”Enkelt för att det ger oss det glada budskapet om att ett barn är fött. Nytt för att varje barn är unikt, har egna potentialer och utmärkande drag , en egen framtid. Varje barn är en gåva till de andra, till sin familj, fosterlandet, Kyrkan och mänskligheten. Varje barn är en nyhet för historien”.

De argentinska biskoparna talar om landets 200-årsjubileum och hur man såsom Kyrka har föresatt sig att bidra till att skapa ett samhälle utan uteslutna personer, i rättvisan och i solidariteten. ”Vi uppmanar er att föreställa er ett sådant samhälle, där vi alla kan känna oss ansvariga i förverkligandet av ett projekt, som inte utesluter någon, varken på grund av kulturen, de ekonomiska medlen, religionen eller könet. Biskoparna i Patagonien framhåller betydelsen av äktenskapet och familjen såsom den första fundamentala institutionen i samhället.

Och i Brasilien har biskoparna mobiliserat sig för ett konstitutionell beskydd av livet. ”Den brasilianska federala konstitutionen säger redan att livet inte får kränkas, men utan några specifikationer. Vi vill att statens konstitution uttryckligen skall förklara att det mänskliga livet börjar vid befruktningen och slutar med den naturliga döden”, säger de brasilianska biskoparna. Fyra stift i staten Sao Paulo har meddelat om en gemensam ansträngning för att undvika legaliseringen av aborten.

”Denna kampanj håller för ögonblicket på att förhindra legaliseringen av aborten”, säger man i stiftet Taubaté. Initiativet lanserades den 27 november i katedralen i Taubaté. Syftet är att samla in de 300.000 namnteckningarna som är nödvändiga för förslaget av en ändring av konstitutionen i staten Sao Paulo. Enligt biskopen i Taubaté är detta initiativ viktigt med tanke på att alla undersökningar visar att det brasilianska folket är för livet och således mot aborten.

Under kampanjen för presidentvalen talade den katolska Kyrkan i Brasilien om värden och målsättningar. ”Det är vår rättighet och plikt att leda de troende framförallt i besluten som har med den kristna tron och moralen att göra”, framhöll den brasilianska biskopskonferensen.
All the contents on this site are copyrighted ©.