2010-12-06 14:34:02

"Guds ord ekar i världens öken" Påvens fredsappell den andra advent


(06.12.10) Efter att den första advent ha uppmanat oss till att begrunda vad det är vi väntar på, uppmanade påven oss under den andra advent till att lyssna. Men först till den starka appell påven gjorde mot våld, intolerans och lidande i världen. Påven påminde om attackerna i Irak, sammandrabbningarna i Egypten och den svåra situationen för de eritreanska flyktingarna som hålls gisslan i Sinai öknen. Påven sa:"Jag inbjuder er att be för situationer av våld, intolerans och lidande i världen, så att Jesu återkomst må medföra tröst, försoning och fred. Jag tänker på de många svåra situationer, som t ex. de ständiga attackerna mot kristna och muslimer i Irak; sammandrabbningarna i Egypten, med döda och skadade; offren för människosmugglare och kriminella, som gisslandramat av eritreaner i Sinaiöknen. Respekten för allas rättigheter är en förutsättning för fred. Vår bön till Herren och vår solidaritet kan ge hopp åt dem som lider."

I sin reflektion över dagens liturgiska texter uppmärksammade påven profeterna Jesaja och Johannes Döparen, som uppmanade folket att omvända sig eftersom Herrens ankomst var nära, och påminde oss om att vi är kallade till att lyssna till Guds röst, som är, som vi läser i Matteusevangeliet idag ”en röst som ropar i öknen” – genom skrifterna ekar den i världens öken, speciellt när man predikar med den Helige Andens kraft. ”Tron stärker sig när man låter sig upplysas av det gudomliga Ordet. ”Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi, genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss, kan bevara vårt hopp.”(Rom 15,4), sa påven och citerade apostel Paulus.

”Modellen för att lyssna är Jungfru Maria: "Om vi betraktar Moder Guds existens som fullständigt formades av Ordet, upptäcker vi att även vi är kallade att ta del av trons mysterium, genom vilket Kristus kommer för att ta sin boning i våra liv. Varje kristen som tror, påminner den Helige Ambrosius oss om, befruktas och föder i en viss mening Guds Ord."”Kära vänner, vår frälsning grundar sig på en ankomst”, sa påven med den berömde teologen Romano Guardini’s ord, (Heliga Natt. Från advent till trettondagen, Brescia 1994, s. 13). "Frälsaren kom från Guds frihet ... Beslutet i tron består i att ta emot Han som närmar sig... Frälsaren - tillade han – kommer till varje människa i hans glädje och ångest, i hans klara kunskap, i hans tvivel och frestelser, i allt som utgör hans natur och hans liv" (s. 15).I slutet av Angelusbönen påminde påven om att kyrkan firar Marie Obefläckade avlelse på onsdag den 8:e december, och han bad henne att stödja oss på denna andliga väg, och att med tro och kärlek ta emot Frälsaren.All the contents on this site are copyrighted ©.