2010-12-02 15:02:07

՜՜Աղօթքի Ձայնն ու Հնչեղութիւնը - Հայ Ծիսական Երգեցողութիւնը՝՝ թեմայով ուսումնաժողով Վենետիկի մէջ։


Վենետիկի San Giorgio Maggiore կղզին գտնուող՝ Giorgio Cini անուան հիմնարկին մէջ, Հինգշաբթի 2 Դեկտեմբերին (այսօր) տեղի կ՝ունենայ
ուսումնաժողով մը կազմակերպուած՝ Բալերմոյի դասախօս Girolamo Garofalo-ի կողմէ, համագործակցութեամբ՝ Վենետիկի Հայ Մշակոյթի վաւերաթուղթերու եւ ուսումնասիրութեանց կեդրոնին։
Խօսք պիտի առնեն ի շարս որոնց Giovanni Giuriati Հռոմի ''La Sapienza'' համալսարանի դասախօս եւ տնօրէնը՝ (IISMC ի)բաղդատական երաժշտագիտական միջմշակութային հաստատութեան՝, Գերյարգելի Հայր Եղիա Թ. Ծ. Վրդ. Քիլաղպեան՝ Մխիթարեան Միաբանութեան Աբբահայրը, Տիար Յակոբ Մանուկեան նախագահը՝ Վենետիկի Հայ Մշակոյթի ուսումնական ու վաւերագրական կեդրոնին, Փրօֆ. Girolamo Garofalo-ն, երաժշտագէտ Արամ Քերովբեանը, Փրօֆ. Հայր Պօղոս Լեւոն Զէքիեան՝ Ca' Foscari համալսարանէն, եւ Գերյարգելի Հ. Գէորգ Ծ Վրդ Նորատունկեան մեծաւորը Հռոմի Լեւոնեան Ք. վարժարանին։
Այս առթիւ ելոյթ կ՝ ունենայ նաեւ՝ Փարիզի ՜՜ Ակն՝՝ երգչախումբը ղեկավարութեամբ՝ երաժշտագէտ Արամ Քերովբեանի։
All the contents on this site are copyrighted ©.