2010-09-15 17:02:02

Patriarchat Moskiewski: prawosławni za zniesieniem celibatu u katolików


Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego, metropolita Hilarion Ałfiejew, uważa, że ewentualne zniesienie celibatu w Kościele rzymskokatolickim należałoby ocenić pozytywnie. Jego zdaniem odejście od praktyki bezżeństwa duchownych zostałoby odebrane jako powrót do tradycji Kościoła pierwotnego.

„Bez wątpienia celibat wprowadzony w XII wieku w Kościele zachodnim był nieznany we wczesnym chrześcijaństwie. Kościoły wschodnie zachowały praktykę święceń kapłańskich żonatych mężczyzn. Praktyka celibatu w Kościele zachodnim wzbudzała na Wschodzie krytykę” – powiedział metropolita.

„Problem ten jest wewnętrzną sprawą Kościoła rzymskokatolickiego – kontynuował dalej hierarcha prawosławny – ale zniesienie celibatu byłoby przyjęte przez prawosławnych z zadowoleniem”.

Odnosząc się do stosunków z protestantyzmem, duchowny zaznaczył, że wielu z protestantów jest bliższych katolicyzmowi i prawosławiu niż ich zwierzchnicy kościelni. W swoich Kościołach określani są mianem fundamentalistów czy fanatyków, ale „właśnie z nimi gotowi jesteśmy współpracować” – powiedział metropolita Hilarion.

Mówiąc o istniejących w prawosławiu grupach przeciwników dialogu międzychrześcijańskiego stwierdził, że jest to normalne w każdym z lokalnych Kościołów prawosławnych. „Ci ludzie bardzo często nie znają chrześcijan innego wyznania, nie znają specyfiki współpracy z nimi” – zaznaczył przewodniczący Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego.

„Liczba ich będzie się zmniejszać, gdyż w Rosji coraz więcej osób przyjeżdżających z zagranicy wchodzi w sakramentalne związki mieszane z prawosławnymi” – dodał oficjalny przedstawiciel rosyjskiego prawosławia.

W. Raiter, Moskwa
All the contents on this site are copyrighted ©.