2010-08-23 09:31:47

„A női teológia a gyakorlatból, a humanista kultúrából táplálkozik” – teológusnők regionális konferenciája Budapesten


RealAudioMP3 A Teológiai Kutatásban Résztvevő Nők Európai Egyesületének (ESWTR) regionális konferenciájára kerül sor Budapesten az Evangélikus Hittudományi Egyetemen augusztus 26-a és 29-e között.
Az európai szervezet (European Society of Women in Theological Research) magyar tagozata által meghirdetett nemzetközi műhely a következő témával foglalkozik: „Női méltóság-emberi méltóság. A teológia és az antropológia összefüggései sajátos kelet-közép-európai nézőpontból”.
A vendéglátó magyarokon kívül a következő országokból érkeznek teológusok és teológusnők: Albánia, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Románia, Szlovénia. A konferencián jelen lesz az európai szervezet német elnöknője, Angela Berlis professzor is. Az ökumenikus találkozón a katolikus, evangélikus, református, ókatolikus, unitárius és ortodox résztvevőkön túl képviselteti magát a zsidó hittudomány is.
A konferenciáról kiadott sajtóanyag arról tájékoztat, hogy a kutatónők új utakat és módszereket keresnek ahhoz, hogy a női szabad reflexió méltó helyet kapjon a mai teológiai és vallásantropológiai irodalomban. Korunk jelenségei, mint a globalizáció, a politikai és gazdasági összefonódások nagy kihívást jelentenek a női valláskutatás számára is.
A budapesti konferencia egyik célja, hogy a kelet-közép-európai régió gondolkodása gazdagodjék egyfajta női teológiai „mássággal”, előmozdítva a különféle keresztény egyházak közötti ökumenikus párbeszédet, kiterjesztve azt a vallásközi párbeszédre, gyakorlati, a nőket érintő konkrétumok szintjén. A sajtótájékoztató azt is hangsúlyozza, hogy a női teológia semmiképpen sem „férfiellenes”, hanem kollegiális viszonyra törekszik a „férfiteológiával”. Ezért az előadók között férfiak is vannak, közöttük P. Patsch Ferenc jezsuita szerzetes, a budapesti Sapientia Hittudományi Főiskola filozófiatörténet és hermeneutika tanára, a Vatikáni Rádió magyar műsorának volt felelős szerkesztője.
Most hallgassák meg azt a beszélgetést, amelyet Perintfalvi Ritával, a konferencia elnökével, illetve két résztvevővel, Varga Gyöngyi evangélikus lelkésznővel és Hrotkó Larisszával, a zsidó hittudomány képviselőjével készítettünk.
All the contents on this site are copyrighted ©.