2010-08-16 12:35:07

Հայերու Ներկայութիւնը Աշխարհի Մէջ։


Մարոքի Հայ Գաղութը Հիմնուած Է 1920-ին։

Ներկայիս հոն կ'ապրին 80 հայ ընտանիքներ 400 անդամներով Ռապաթի , Մալակայի, Մարաքէշի, Մակատորի եւ այլ քաղաքներու մէջ։ Բոլորն ալ առեւտրական կամ արհեստաւորներ են։ Ալճերիոյ մէջ կապրի 110 ընտանիք՝ 500 անդամներներով, մայրաքաղաք Ալճերի մէջ։ Թունուզի մէջ կապրին 25 հայ ընտանիքներ, որոնք նոյնպէս կը զբաղին առեւտուրով եւ արհեստներով։

Արժանթինի մայրաքաղաք Պուէնոս Այրէսը, ունի 4 միլիոն բնակիչ, որոնց 35000-ը՝ հայ են։ Կան 13 ազգային նախակրթարաններ, 2000 աշակերտներով։ ՜՜Հայ Կեդրոն՝՝ ակումբի սրահին մէջ, ամէն շաբաթ օրերը տեղի կ՝ունենան ձեռնարկներ եւ հանդէսներ։ Լոյս կը տեսնեն օրաթերթեր եւ գոյութիւն ունին ակումբներ։

Ծայրագոյն Արեւելքի մէջ կ'ապրէին 1800 հայեր, 1000-ը՝ Կալկաթա, մնացեալը ցրուած՝ Սուրապայայի մէջ եւ շրջակայ քաղաքները։ Հայերը իբրեւ առաջնակարգ առեւտրականներ 1601-ին հաստատուած են Ճավա, հետագային ձուլուած եւ օտարացած են։ Կալկաթայի մարդասիրական ճեմարանը հիմնուած է 1797-ին, Ասատուր Մուրատեան հնդկահայ վաճառականի կտակով ու Վարդան Մնացականի ջանքերով։ Բացումը կատարուած է 2 Ապրիլ 1821-ին։ Վարժարանը տարեկան նպաստներ կը ստանայ եկեղեցիէն եւ տեղացի հարուստներէ։ Մէկուկէս դար ետք Մատրասէն եւ Հնդկաստանէն ուրիշ հայեր ալ գաղթած են Ինտոնեզիա։ Ճաքարթայի մէջ 1844 -ին այրած եկեղեցւոյ տեղը , շինած են քարաշէն ՜՜Ս Յովհաննու՝՝ եկեղեցին, որ քրիստոնէական ամէնէն հին աղօթատեղիներէն մին է։ 
All the contents on this site are copyrighted ©.