2010-08-14 16:27:14

Francja: obchody 70-lecia Taizé


Międzynarodowa wspólnota ekumeniczna z Taizé świętuje dziś dwie ważne rocznice. Pierwsza z nich to 70-lecie jej istnienia. 20 sierpnia 1940 r. do burgundzkiej wioski Taizé przyjechał Szwajcar, Roger Schütz. To właśnie tam kupił on niewielki dom i ziemię z zamiarem założenia wspólnoty zakonnej. Druga okoliczność to piąta rocznica śmierci br. Rogera (zm. 16 sierpnia 2005 r.). Zmarł on w wyniku ran, jakie zadała mu psychicznie chora kobieta podczas wieczornej modlitwy.

Brat Alois, następca Brata Rogera, otrzymał z tej okazji bardzo wiele listów od przedstawicieli Kościołów. Papież Benedykt XVI napisał: „Dziś, kiedy już przebywa w wiecznej radości, br. Roger nadal do nas mówi”. Prawosławny patriarcha Bartłomiej z Konstantynopola skierował słowa: „Dzięki Bratu Rogerowi i braciom Taizé stało się prawdziwym centrum, miejscem zbliżenia i spotkania”, a w liście Cyryla I, Patriarchy Moskwy i całej Rusi znajdujemy następujące świadectwo: „Spotykając kilkakrotnie Brata Rogera, za każdym razem dostrzegałem, jak dobrze znał on i rozumiał tradycję starożytnego Kościoła i do jakiego stopnia Słowo Boże i dzieła Ojców Kościoła stały u podstaw jego osobistego doświadczenia duchowego”.

Swoje listy przysłali również m.in. sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów oraz Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Ten ostatni bardzo trafnie określił misję Taizé: „Świętujemy przede wszystkim wpływ, jaki Wspólnota z Taizé wywiera na tysiące młodych ludzi na całym świecie. Taizé wie, co jest bliskie sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

L. Woroniecki SAC, Paryż
All the contents on this site are copyrighted ©.