2010-08-06 11:49:23

100 år sedan S:t Pius X sänkte åldern för den Första Kommunionen


(06.08.10) Det är nu hundra år sedan den helige påven Pius X sänkte åldern för den första kommunionen till 7 år. Det var inte nödvändigt att kunna hela katekesen, det räckte med att ha uppnått en ålder av "frihet" för att särskilja att Eukaristin inte var vanligt bröd, utan Jesu kropp ". Exakt för hundra år, den 8 augusti 1919, utfärdade S:t Pius X dekretet "Quam singulari Christus amore" med vilket barn fyllda sju år fick gå till Första Kommunion. Dekretet ger även yngre barn möjligheten att ta emot första Kommunion om de visar att de har tillräckligt omdöme. Detta dekret har hyllats av alla påvar sedan dess, under 1900-talet.

Detta var en av de många reformer som kännetecknar Pius X:s pontifikat. Han var påve från 1903 till 1914 och är den sista påven som helgonförklarats. Tills dess hade man varit berättigad att gå till Första Kommunion då man först uppnått en ålder av 12-14 år.

Att sänka ålder för den första kommunionen är säkert en av de viktigaste handlingarna som påven Pius X gjorde", säger Luca Baggio ordförande i stiftelsen Sarto (Pius X efternamn). "Ännu idag är det detta initiativ tillsammans med uppmaningen att ofta gå till kommunion som gör att han är ihågkommen som ”Eukaristi-påven”. Om de flesta kristna människor inte helt förstår de stora reformer som han gjorde, liksom dem i kurian (kyrkans regeringen) eller i kodifiering av den kanonisk rätten, så förstår de utan tvivel uppmaningen att sänka åldern för den Första Kommunionen."

Denna viktiga årsdag uppmärksammades av biskopskonferensen i Triveneto med dokumentet "Första Kommunion i förnuftets ålder” den 1 juni i år.

"Som stiftelse har vi skapats för att fördjupa studierna om S: t Pius X” – avslutar Luca Baggio – ”Vi kan bara uttrycka vår tacksamhet till biskoparna i Triveneto för detta dokument där den stora roll som påven Sarto, hade i denna viktiga reform i kyrkans liv betonas.”

 
All the contents on this site are copyrighted ©.